Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Didier Ramoudt

28 resultaten

2-240 Didier Ramoudt (VLD) 10/5/2000
  de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever ingeval van overtredingen inzake het vrachtvervoer over de weg
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-249 Didier Ramoudt (VLD) 11/5/2000
  de drinkwaterprijs in Vlaanderen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-262 Didier Ramoudt (VLD) 24/5/2000
  het licentiaatsdiploma criminologie, de opleiding "privť-detective", de opleiding "politie" en de opleiding "bewakings- en beveiligingsmanagement"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-355 Didier Ramoudt (VLD) 25/10/2000
  de verslaving aan slotmachines bij jongeren
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-359 Didier Ramoudt (VLD) 26/10/2000
  de uitvoeringsbesluiten bij de wet op de kansspelen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-423 Didier Ramoudt (VLD) 14/12/2000
  het chippen van paarden
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-493 Didier Ramoudt (VLD) 8/2/2001
  de situatie in de visserijsector
  minister van FinanciŽn
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-545 Didier Ramoudt (VLD) 21/3/2001
  de uitzonderingsmaatregelen voor de reissector voor wat de elektronische handel betreft
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-564 Didier Ramoudt (VLD) 17/4/2001
  de voorafbetaalde GSM-kaarten als handig werkmiddel voor de kleine en grote criminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-631 Didier Ramoudt (VLD) 7/6/2001
  het invoeren van een systeem van licenties voor basketbalploegen naar analogie met het systeem van de voetbalbond
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-674 Didier Ramoudt (VLD) 4/7/2001
  de mogelijke aankoop van een opleidingsschip voor de zeevisserij
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-687 Didier Ramoudt (VLD) 11/7/2001
  de nieuwe wet op de kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-760 Didier Ramoudt (VLD) 26/11/2001
  het contract tussen Sabena en Swissair
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-768 Didier Ramoudt (VLD) 29/11/2001
  groene energie en de windmolenparken op zee
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-811 Didier Ramoudt (VLD) 9/1/2002
  het licentiesysteem voor basketbalploegen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-847 Didier Ramoudt (VLD) 30/1/2002
  de windmolens voor de Belgische kust
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-882 Didier Ramoudt (VLD) 27/2/2002
  de windmolens in landbouwzones
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-887 Didier Ramoudt (VLD) 27/2/2002
  het ABX-dossier
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-925 Didier Ramoudt (VLD) 18/3/2002
  de RSZ-schulden van rusthuizen en voetbalploegen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-944 Didier Ramoudt (VLD) 15/4/2002
  de concessies voor windmolenparken aan de kust
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-989 Didier Ramoudt (VLD) 23/5/2002
  de overdracht van ondergewaardeerde activa van de NMBS aan ABX
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-1055 Didier Ramoudt (VLD) 10/7/2002
  de slachtofferhulp bij ongevallen in de visserijsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1124 Didier Ramoudt (VLD) 13/11/2002
  de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1129 Didier Ramoudt (VLD) 19/11/2002
  het aanbrengen van een vignet op wagens die voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1186 Didier Ramoudt (VLD) 19/12/2002
  de organisatie van de Belgische hulpverlening naar aanleiding van het zinken van de olietanker Prestige voor de Spaans-Portugese kust
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1201 Didier Ramoudt (VLD) 15/1/2003
  het opstarten van de procedure voor de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1239 Didier Ramoudt (VLD) 12/2/2003
  haar recente voorstellen inzake de zwakke weggebruiker
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1269 Didier Ramoudt (VLD) 12/3/2003
  het lossen van de "mestboot" Nona zonder toestemming van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)