Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jacques Devolder

37 resultaten

2-8 Jacques Devolder (VLD) 14/10/1999
  de chronische patiŽnten die aan Epidermolysis Bullosa lijden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-21 Jacques Devolder (VLD) 27/10/1999
  het tijdelijk bevoorradingsprobleem van het geneesmiddel "Rilatine"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-26 Jacques Devolder (VLD) 9/11/1999
  het te koop aanbieden van eicellen via Internet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-46 Jacques Devolder (VLD) 26/11/1999
  de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-59 Jacques Devolder (VLD) 8/12/1999
  parkeerfaciliteiten voor gehandicapten in zones waar het buurtparkeren van kracht is
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-67 Jacques Devolder (VLD) 14/12/1999
  de Brugse visserijrechten in Britse kustwateren
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-133 Jacques Devolder (VLD) 10/2/2000
  de benadering door Nederland van Belgische politiemensen en de sfeer van onzekerheid bij de politiebasis ten gevolge van de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-163 Jacques Devolder (VLD) 2/3/2000
  de hotelprijzen aangerekend tijdens Euro 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-210 Jacques Devolder (VLD) 5/4/2000
  de chaotische toestand die ontstaan is ten gevolge van een reeks ministeriŽle besluiten met betrekking tot de prijszetting van farmaceutische producten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-285 Jacques Devolder (VLD) 8/6/2000
  het wetsvoorstel ter bevordering van de verkeersveiligheid door een beperking van het wegverkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-301 Jacques Devolder (VLD) 26/6/2000
  de gedragsregels voor de verkoop van producten via Internet
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-318 Jacques Devolder (VLD) 11/7/2000
  de verjaring van bouwmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-331 Jacques Devolder (VLD) 19/7/2000
  de oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-346 Jacques Devolder (VLD) 18/10/2000
  het leenrecht voor auteurs
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-440 Jacques Devolder (VLD) 11/1/2001
  het toevoegen van een markeringsmiddel aan EPO
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-472 Jacques Devolder (VLD) 25/1/2001
  de anonimiteit van eicel- of zaadceldonaties en het plan van een tv-productiehuis om een programma genaamd "I want your baby" uit te zenden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-502 Jacques Devolder (VLD) 13/2/2001
  het leenrecht voor auteurs
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-540 Jacques Devolder (VLD) 15/3/2001
  het feit dat slechts twee soorten eurobiljetten uit de geldautomaten zullen kunnen worden opgenomen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-554 Jacques Devolder (VLD) 28/3/2001
  de dure informatiediensten in de telecommunicatiesector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-565 Jacques Devolder (VLD) 18/4/2001
  het falend optreden van de administratie bij noodzakelijke hulpverlening aan Belgen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-608 Jacques Devolder (VLD) 16/5/2001
  een verhoogde controle op voedingssupplementen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-676 Jacques Devolder (VLD) 4/7/2001
  de precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-785 Jacques Devolder (VLD) 11/12/2001
  het onrechtmatig optreden van een ziekenfonds met betrekking tot de overeenkomst die werd gesloten om de terugbetaling te garanderen op basis van de elektronische gegevens op de SIS-kaart
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-813 Jacques Devolder (VLD) 10/1/2002
  de maximumfactuur voor gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-833 Jacques Devolder (VLD) 23/1/2002
  het onbetaalbaar worden van fertiliteitsbehandelingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-881 Jacques Devolder (VLD) 27/2/2002
  het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte inning van de remgelden en de bijhorende vermindering van de terugbetaling
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-898 Jacques Devolder (VLD) 5/3/2002
  de kunstmatige inseminatie met donorsperma
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-935 Jacques Devolder (VLD) 27/3/2002
  de concrete uitvoering van de plannen voor de hervorming van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-964 Jacques Devolder (VLD) 7/5/2002
  het koninklijk besluit van 29 maart 2002 nopens de verplichte inning van het remgeld en de hieromtrent ontstane interpretaties
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-1090 Jacques Devolder (VLD) 23/10/2002
  de zorgprogramma's inzake reproductieve geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1116 Jacques Devolder (VLD) 12/11/2002
  de terugbetaling van de Bf-geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1131 Jacques Devolder (VLD) 19/11/2002
  de bescherming van de consument die koopt via internet
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1154 Jacques Devolder (VLD) 3/12/2002
  de terugbetaling van de laboratoriumkosten bij in-vitrofertilisatiebehandelingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1163 Jacques Devolder (VLD) 11/12/2002
  de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en de gevolgen voor de officina-apotheker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1197 Jacques Devolder (VLD) 14/1/2003
  de ristorno's op remgelden van terugbetaalde geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1270 Jacques Devolder (VLD) 12/3/2003
  het feit dat het in BelgiŽ tijdens het weekend (en tijdens verlengde weekends) niet mogelijk is om de transitplaten die nodig zijn voor het uitvoeren van tweedehandswagens te verkrijgen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1296 Jacques Devolder (VLD) 27/3/2003
  het aanvullen van de lijst van de psychotrope stoffen die werd opgenomen in het koninklijk besluit van 22 januari 1998
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)