Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jacques Devolder

27 resultaten

1-649 Jacques Devolder (VLD) 21/10/1997
  de niet-terugbetaling van coronaire stents door het RIZIV
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-663 Jacques Devolder (VLD) 5/11/1997
  het optreden van het eerste BSE-geval (boviene sponsvormige encephalopathie) in BelgiŽ en de noodzakelijkheid van een meersporenonderzoek
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-674 Jacques Devolder (VLD) 12/11/1997
  het warrig drugbeleid van zijn regering
  Eerste Minister
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-691 Jacques Devolder (VLD) 26/11/1997
  de Belgische schending van de embargomaatregelen ten opzichte van Irak
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-694 Jacques Devolder (VLD) 2/12/1997
  de eventuele overbrenging van de school voor Onderofficieren te Zedelgem naar Lier
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-713 Jacques Devolder (VLD) 17/12/1997
  de woekerprijs die de ziekenfondsen krijgen voor het verstrekken van de nieuwe sociale identiteitskaart
  Eerste Minister
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-743 Jacques Devolder (VLD) 21/1/1998
  de schaarste aan Rilatine
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-789 Jacques Devolder (VLD) 16/2/1998
  het invoeren van de sociale identiteitskaart
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-800 Jacques Devolder (VLD) 4/3/1998
  de ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten zonder behandeling
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-816 Jacques Devolder (VLD) 18/3/1998
  softdrugs
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-846 Jacques Devolder (VLD) 8/4/1998
  de nieuwe surftarieven van Belgacom
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-861 Jacques Devolder (VLD) 29/4/1998
  de motivatie van het verbod om maanzaad nog verder te gebruiken in de bakkerijsector en de voedingsnijverheid
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-879 Jacques Devolder (VLD) 12/5/1998
  de invoering van de sociale identiteitskaart voor ambulante hulpverleners
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-909 Jacques Devolder (VLD) 9/6/1998
  de verkoop via Internet van de Viagra-pil
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-935 Jacques Devolder (VLD) 24/6/1998
  de implementatie van de SIS-kaart in de apotheek
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-952 Jacques Devolder (VLD) 7/7/1998
  de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-976 Jacques Devolder (VLD) 16/7/1998
  de gevolgen van het arrest van het Europese Hof van Justitie over het krijgen van medische verzorging in een andere lidstaat van de EU
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-979 Jacques Devolder (VLD) 13/10/1998
  de noodzaak van coŲrdinatie van de dopingreglementering in de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1010 Jacques Devolder (VLD) 17/11/1998
  het in gebreke blijven van de Belgische Marine bij de bescherming van de Belgische vissersvloot
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1029 Jacques Devolder (VLD) 2/12/1998
  de invoering van de sociale identiteitskaart ter controle van zwartwerk
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1078 Jacques Devolder (VLD) 21/1/1999
  het functioneren van de dienst geneesmiddelenonderzoek
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1096 Jacques Devolder (VLD) 11/2/1999
  het niet respecteren van de geneesmiddelenwet door sommige producenten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1102 Jacques Devolder (VLD) 23/2/1999
  de gevolgen die hij zal geven aan het verslag van de Vaste Commissie voor voeding en het leefmilieu over de lijsten van planten erkend als voedingsmiddelen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1115 Jacques Devolder (VLD) 3/3/1999
  het afvaardigen van een lid van de Permanente Vertegenwoordiging naar een commissie van het Vlaams Parlement
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1132 Jacques Devolder (VLD) 17/3/1999
  de willekeur van de overheid bij de behandeling van patiŽnten met een zeldzame ziekte
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1138 Jacques Devolder (VLD) 24/3/1999
  de onenigheid binnen de regering over de tariefverlaging voor zestigplussers die een vaste huisarts kiezen
  Eerste Minister
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1176 Jacques Devolder (VLD) 29/4/1999
  de invoering van het SIS-kaartsysteem in de apotheken op 1 juli 1999
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)