Mondelinge vraag nr. 2-739

2-739 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-593