Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'Haese Jos" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Jos D'Haese, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiŽring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Bespreking (Procedure - Culturele autonomie - Reikwijdte van het begrip discriminatie - Ontstaan van de wet van 3 juli 1971 - Grondwettelijk Hof - Ontbreken van een advies van de Raad van State - Etnisch culturele organisaties - Federale voogdij - Segregatie)
7-8
p. 5-38 7-8 p. 5-38 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de exclusieve toewijzing van het klimaatbeleid aan de federale overheid voor een coherent klimaatbeleid onder ťťn federale minister (7-363)      
  Voorstel van de heren Antoine Hermans en Jos D'Haese, mevrouw Laure Lekane, de heer Samuel Nemes en mevrouw Ayse Yigit
7-363/1
p. 1-9 7-363/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange (7-327)      
  Voorstel van de heren Antoine Hermant en Jos D'Haese, mevrouw Laure Lekane, de heer Samuel Nemes en mevrouw Ayse Yigit
7-327/1
p. 1-6 7-327/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om breedbandinternet en de brede uitrol van glasvezel gratis te maken (7-269)      
  Voorstel van de heer Antoine Hermant, mevrouw Ayse Yigit, de heren Jos D'Haese en Samuel Nemes en mevrouw Laure Lekane
7-269/1
p. 1-10 7-269/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert (7-257)      
  Voorstel van de heer Antoine Hermant, de dames Ayse Yigit en Laure Lekane en de heren Samuel Nemes en D'Haese Jos
7-257/1
p. 1-12 7-257/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert (7-285)      
  Voorstel van de heren Antoine Hermant en Jos D'Haese, mevrouw Laure Lekane, de heer Samuel Nemes en mevrouw Ayse Yigit
7-285/1
p. 1-12 7-285/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een vreedzame regeling van het conflict tussen de Russische Federatie en OekraÔne en voor de totstandkoming van een nieuwe, inclusieve veiligheidsarchitectuur voor Europa (7-356)      
  Voorstel van de heer Antoine Hermant, mevrouw Laure Lekane, de heren Samuel Nemes en Jos D'Haese en mevrouw Ayse Yigit
7-356/1
p. 1-10 7-356/1 p. 1-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999