Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Wever Bart" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Bart De Wever, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Onderzoek OCAD - Audit van de Staatsveiligheid - Onderzoek in de zaak Belliraj - Onderzoek betreffende de zaak "de Bonvoisin" - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Samenwerking tussen de politiediensten, de Veiligheid van de Staat en de ADIV - Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten en internationale instanties - Toezichtsonderzoek over de rellen in Vorst - Bestuurlijke commissie in het kader van de BIM-wet) (5-545)      
  Bespreking
5-13
p. 38-44 5-13 p. 38-44 (PDF)
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Bart De Wever (vervangen door mevrouw Lies Jans)
5-87
p. 8-9 5-87 p. 8-9 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Asiel en immigratie
5-39
p. 12-13 5-39 p. 12-13 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 22 5-39 p. 22 (PDF)
   Pensioenhervorming : verhoging van de leeftijd voor het vervroegd pensioen - Hervorming van het brugpensioen en van de overheidspensioenen
5-39
p. 15 5-39 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft (5-1657)      
  Voorstel van de heren Bart De Wever en Karl Vanlouwe en mevrouw Liesbeth Homans
5-1657/1
p. 1-7 5-1657/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (5-1387)      
  Voorstel van de heren Bart De Wever en Louis Ide en mevrouw Liesbeth Homans
5-1387/1
p. 1-7 5-1387/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999