S. 5-1387 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geÔndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie
Bart De Wever    Liesbeth Homans    Louis Ide   

OCMW
drugverslaving
reclassering
geneeswijze
minimumbestaansinkomen
alcoholisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1387/1 5-1387/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/12/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2011   Indiening Doc. 5-1387/1 5-1387/1 (PDF)
12/12/2011   Inoverwegingneming
12/12/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd