Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brotchi Jacques" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beperking van het medische aanbod - Beroepstitel waarop de beperking niet van toepassing is (3-5552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7630-7631 3-72 p. 7630-7631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8427-8428 3-78 p. 8427-8428 (PDF)
Centrale afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis - FinanciŽle situatie - Omzetheffing op terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten (Bereidingen op basis van bloedderivaten - Spreiding van de betaling van achterstallen) (3-4666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6288 3-65 p. 6288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6744-6745 3-67 p. 6744-6745 (PDF)
  Bul. 3-70
p. 7256-7257 3-70 p. 7256-7257 (PDF)
De beperking van het medische aanbod (3-1424)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-205
p. 15-17 3-205 p. 15-17 (PDF)
De erkenning van geneesheren-specialisten (3-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 28-32 3-82 p. 28-32 (PDF)
De gebrekkige toegang van illegalen en mensen zonder papieren tot de gezondheidszorg (Recht op dringende medische hulp - Administratieve rompslomp - Problematiek van de betaling van de artsen) (3-1296)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 21-23 3-191 p. 21-23 (PDF)
De gevolgen van het Bologna-proces voor het beroep van gebrevetteerde verpleegkundigen (Twee opleidingsmogelijkheden - In stand houden of niet van de opleiding tot gebrevetteerde verpleegkundige - Mobiliteit van de gebrevetteerde verpleegkundigen) (3-1610)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 48-50 3-164 p. 48-50 (PDF)
De methoden voor contingentering van de artsen (3-437)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-83
p. 10-13 3-83 p. 10-13 (PDF)
De quota voor artsen (3-615)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-100
p. 18-20 3-100 p. 18-20 (PDF)
De terbeschikkingstelling van de regering (van seksuele delinquenten na afloop van hun straf) (3-1960)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 33-35 3-193 p. 33-35 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Brotchi, gecoŲpteerd senator
3-70
p. 9 3-70 p. 9 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het programmatiebeleid inzake de PET-scans (Opvolging chronische ziekten - Kanker) (3-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 36-38 3-134 p. 36-38 (PDF)
Maagoperaties - Nomenclatuurnummers (Obesitas - Terugbetaling van de maagring) (3-5467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7069-7071 3-69 p. 7069-7071 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1į, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling (Begrip "lichte vrachtauto" - Bepaalde terreinwagens en monovolumes) (3-1494)      
  Algemene bespreking
3-143
p. 4-23 3-143 p. 4-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Algemene bespreking
   Kosteloze tandverzorging voor kinderen van zelfstandigen
3-143
p. 12 3-143 p. 12 (PDF)
   Vruchtbaarheidsbehandeling (ZIV)
3-143
p. 12 3-143 p. 12 (PDF)
Pneumokokkeninfecties - Vaccinatie - Toevoeging aan het vaccinatieprogramma voor kinderen onder twee jaar - Terugbetaling (3-4665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6286-6288 3-65 p. 6286-6288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6742-6744 3-67 p. 6742-6744 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids (Toenemend aantal HIV-infecties - Oprichting begeleidings- en behandelingscentra) (3-1344)      
  Voorstel van mevrouw Crombť-Berton en de heer Brotchi
3-1344/1
p. 1-4 3-1344/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (3-1602)      
  Amendementen nrs 13 tot 16 van mevrouw Annane en de heer Brotchi
3-1602/3
p. 1-4 3-1602/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (3-1957)      
  Voorstel van mevrouw Annane en de heer Brotchi
3-1957/1
p. 1-7 3-1957/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Algemene bespreking
   Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen : tegemoetkoming van de ziekteverzekering
3-143
p. 13 3-143 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Brotchi
3-115
p. 49-50 3-115 p. 49-50 (PDF)
  3-115
p. 103 3-115 p. 103 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Brotchi
3-1067/2
p. 1-4 3-1067/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het elektronisch toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken (3-1816)      
  Voorstel van de heer Brotchi
3-1816/1
p. 1-12 3-1816/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiŽnt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 6 tot 32 van de heren Brotchi en Destexhe
3-1519/4
p. 1-12 3-1519/4 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 74 van de heer Brotchi
3-1519/7
p. 1-3 3-1519/7 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 89 van de heren Vankrunkelsven en Brotchi
3-1519/9
p. 1-3 3-1519/9 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heren Brotchi en Vankrunkelsven
3-1519/10
p. 3 3-1519/10 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 91, 92, 94 en 96 van mevrouw Van de Casteele en de heer Brotchi
3-1519/10
p. 2 3-1519/10 p. 2 (PDF)
  3-1519/10
p. 3-4 3-1519/10 p. 3-4 (PDF)
  3-1519/10
p. 4 3-1519/10 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 97 tot 101 van mevrouw Van de Casteele en de heer Brotchi
3-1519/11
p. 1-3 3-1519/11 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Amendement nr 12 van de heer Brotchi
3-675/5
p. 1-2 3-675/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heren Destexhe en Brotchi
3-373/5
p. 1-3 3-373/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (3-1079)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Brotchi
3-1079/2
p. 1-7 3-1079/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (3-1309)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Brotchi
3-1309/1
p. 1-21 3-1309/1 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Defraigne en de heer Brotchi
3-1309/3
p. 1-3 3-1309/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Defraigne en de heer Brotchi
3-1309/4
p. 1-2 3-1309/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (3-1410)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Brotchi
3-1410/1
p. 1-6 3-1410/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (3-1609)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Annane en de heren Roelants du Vivier, Collas, Cheffert, Destexhe en Brotchi
3-1609/1
p. 1-5 3-1609/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten teneinde in restaurants en cafťs een rookverbod in te voeren (Probleem van het "passief roken" beschouwd als een risico voor de volksgezondheid - Rookverbod in gesloten en voor het publiek toegankelijke plaatsen waar voedingsmiddelen en/of andere producten voor consumptie worden aangeboden - Machtiging aan de Koning) (3-1080)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes en de heren Brotchi en Wilmots
3-1080/1
p. 1-6 3-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Brotchi
3-1035/1
p. 1-12 3-1035/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (3-2020)      
  Voorstel van de heer Brotchi
3-2020/1
p. 1-7 3-2020/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999