S. 3-1609 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen
Christine Defraigne    François Roelants du Vivier    Berni Collas    Jean-Marie Cheffert    Alain Destexhe    Jihane Annane    Jacques Brotchi   

stemming bij volmacht
administratieve formaliteit
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1609/1 3-1609/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2006   Indiening Doc. 3-1609/1 3-1609/1 (PDF)
16/3/2006   Inoverwegingneming
16/3/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/3/2006   Verzending naar commissie
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
28/3/2006   Inleidende uiteenzetting
28/3/2006   Bespreking
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 28/3/2006, 25/4/2006