Auteurs- en sprekersregister betreffende "Courtois Alain" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De concrete uitvoering van gevangenisstraffen (Gebrek aan elektronische enkelbanden) (4-86)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-13
p. 8-9 4-13 p. 8-9 (PDF)
De effecten van de annulering van de beslissingen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (over de breedbandregulering en de mobiele gespreksafgifteprijzen voor mobiele telefonie - Afhandelingskosten die de mobiele operatoren elkaar aanrekenen voor een telefoongesprek - Inertie van het BIPT) (4-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 15-17 4-78 p. 15-17 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De herinvoering van het snelrecht (Strafprocedure : procedure van onmiddellijke verschijning) (4-376)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-36
p. 21-23 4-36 p. 21-23 (PDF)
De uitvoering van de straffen (Gevoel van straffeloosheid omwille van plaatsgebrek in gevangenissen en wachtlijsten voor elektronische enkelband) (4-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 19-22 4-71 p. 19-22 (PDF)
De verbale gewelddadigheid in de voetbalstadions (Behoefte om de voetbalwet toe te passen - Verantwoordelijkheid van de clubs - Sancties door de overheid) (4-652)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 25-27 4-65 p. 25-27 (PDF)
De vermindering van de kosten voor het afluisteren van telefoons en het publiceren van de vacante betrekkingen in de rechterlijke macht (4-1070)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 37-39 4-111 p. 37-39 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Alain Courtois, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Het veiligheidspersoneel bij de overbrenging en in de rechtbanken (Veiligheidskorps dat instaat voor de overbrenging van gedetineerden van de gevangenis naar het gerechtshof waar correctionele zittingen plaatsvinden - Gerechtelijke arrondissement Brussel - Aanwezigheid van militaire politie in de rechtszaken - Afschaffing van de zaalwachters) (4-1012)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 8-9 4-107 p. 8-9 (PDF)
Koninklijk besluit van 29 januari 2007 - Ontwerp van wijzigend koninklijk besluit - Kwalificatie van zekere werken als -gebouw- en als -ruwbouw- - Beperking - Confederatie Bouw - Vragen (4-7311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7311
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (4-1719)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
4-1719/1
p. 1-4 4-1719/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (4-155)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (4-711)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
4-711/1
p. 1-4 4-711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige (4-931)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
4-931/1
p. 1-3 4-931/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 467/1 in het Strafwetboek, teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer de diefstal gepleegd wordt in een voertuig terwijl de bestuurder zich in het voertuig bevindt (Sacjacking) (4-930)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
4-930/1
p. 1-4 4-930/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens (4-1653)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
4-1653/1
p. 1-2 4-1653/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden (4-1297)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Alain Courtois
4-1297/1
p. 1-3 4-1297/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken (4-1348)      
  Voorstel van de heren Richard Fournaux, Patrik Vankrunkelsven, Jacques Brotchi en Alain Courtois
4-1348/1
p. 1-5 4-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden (4-1191)      
  Voorstel van de heren Roland Duchatelet, Dirk Claes, Alain Courtois, Marc Elsen, Philippe Moureaux en Pol Van Den Driessche
4-1191/1
p. 1-8 4-1191/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (4-1079)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
4-1079/1
p. 1-5 4-1079/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld (4-932)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
4-932/1
p. 1-4 4-932/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen (4-1616)      
  Voorstel van de heren Berni Collas en Alain Courtois
4-1616/1
p. 1-5 4-1616/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beŽdigd vertaler in het geval een beŽdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heren Berni Colles en Alain Courtois en mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-86/4
p. 1-3 4-86/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn (4-1716)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
4-1716/1
p. 1-3 4-1716/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar (4-1718)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
4-1718/1
p. 1-2 4-1718/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren (4-1717)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois
4-1717/1
p. 1-3 4-1717/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999