S. 4-711 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken
Alain Courtois    Christine Defraigne   

openbare veiligheid
politie
gerechtszitting
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-711/1 4-711/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2008   Indiening Doc. 4-711/1 4-711/1 (PDF)
24/4/2008   Inoverwegingneming
24/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd