Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daif Mohamed" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De methodes voor de uitwijzing van vreemdelingen en het gewelddadig optreden van de federale politie (Procedure - Uitzetting van een Congolese onderdaan per vliegtuig naar Kinshasa) (5-4827)      
  Vraag om uitleg van de heer Mohammad Daif aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 4-5 5-289 COM p. 4-5 (PDF)
De regularisatie via arbeid (Vreemdelingen - Arbeidskaart B) (5-4968)      
  Vraag om uitleg van de heer Mohammed Daif aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-295 COM
p. 8-9 5-295 COM p. 8-9 (PDF)
De rellen en de onveiligheid in Egypte (5-4797)      
  Vraag om uitleg van de heer Mohammed Daif aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 22-25 5-291 COM p. 22-25 (PDF)
De selectieproeven voor de functie van inspecteur van politie (Lage slaagcijfers) (5-1354)      
  Mondelinge vraag van de heer Mohammed Daif aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-144
p. 36-37 5-144 p. 36-37 (PDF)
De vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel binnen de Interdepartementale CoŲrdinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel (Wijziging van het koninklijk besluit) (5-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Mohammed Daif aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-136
p. 20-21 5-136 p. 20-21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Mohammed Daif, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-121
p. 8 5-121 p. 8 (PDF)
Het rapport van de Verenigde Naties inzake racisme in BelgiŽ (VN-Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie - Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van de Raad van Europa - Zie ook mondelinge vraag 5-1343) (5-1339)      
  Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143
p. 17-21 5-143 p. 17-21 (PDF)
Het enige consulaat in Marokko en de wachttijd bij een visumaanvraag (5-1279)      
  Mondelinge vraag van de heer Mohammad Daif aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-138
p. 13-14 5-138 p. 13-14 (PDF)
Het geweld dat tegen gedetineerden wordt gebruikt (Klachten - Plaatsen van de Centrale Toezichtsraad en de commissies van toezicht onder het gezag van het parlement) (5-1311)      
  Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-140
p. 15-16 5-140 p. 15-16 (PDF)
Toegang tot de Belgische nationaliteit - Nieuwe wetgeving - Achterstand bij de behandeling - Aanvragen Ė Oorspronkelijke nationaliteit - Weigering (5-11118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daif aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11118
Voorstel van resolutie over de bouw van de scheidingsmuur en de nederzettingen in Palestina (5-2787)      
  Voorstel van de heren Mohammed Daif en Philippe Moureaux
5-2787/1
p. 1-8 5-2787/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (5-2871)      
  Verslag van de heer Mohammed Daif
5-2871/2
p. 1-3 5-2871/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 30 5-151 p. 30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Totstandbrenging van een betere sanering in de sector van de private veiligheid - Strengere vergunningsvoorwaarden - Onderaanneming - Mogelijkheid voor de burgermeersters aan dancings een minimale bewaking op te leggen - Uitbreiding bevoegdheden van de bewakingsondernemingen : evenementen die plaats vinden op de openbare weg, op industrieterreinen, op luchthavens) (5-2420)      
  Verslag van de heer Mohammed DaÔf
5-2420/2
p. 1-14 5-2420/2 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 31-35 5-133 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft (Financiering van het FANC na de wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie door de wet van 18 december 2013 : bijkomende heffingsgrondslag - Bijkomende middelen voor het FANC om de overdracht van bijkomende opdrachten inzake dosimetrisch toezicht op te vangen) (5-2888)      
  Verslag van de heer Mohammed Daif
5-2888/2
p. 1-4 5-2888/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 31 5-151 p. 31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Omzetting richtlijn 2013/1/EU - Aanmoediging van de kandidaatstelling door EU-onderdanen voor de verkiezing van het Europees Parlement in hun lidstaat van verblijf) (5-2365)      
  Verslag van de heer Mohammed Daif
5-2365/2
p. 1-6 5-2365/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder (Vergemakkelijking van de controles aan de buitengrenzen van de Schengenruimte door op de identiteitskaart van het kind te vermelden onder welke voorwaarden het een buitengrens mag overschrijden - Invoeging in het Burgerlijk Wetboek van artikelen 374/1 en 374/2 - Wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen - Aanvulling van artikel 53, eerste lid, van het Consulair Wetboek) (5-2872)      
  Verslag van de heer Mohamed Daif
5-2872/2
p. 1-3 5-2872/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 30 5-151 p. 30 (PDF)
de maatregelen aangaande de preventie en de bestrijding van corruptie op federaal niveau (5-11289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daif aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11289
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999