Auteurs- en sprekersregister betreffende "Buysse Yves" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische ambassade in Kinshasa - Militair attachť - Aanbesteding - Taalgebruik (2-2601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3841 2-69 p. 3841 (PDF)
Belgische militairen die deel uitmaken van de NAVO-vredesmacht in Kosovo - Bescherming - Maatregelen (2-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2001-2003 2-40 p. 2001-2003 (PDF)
Belgische troepen in SomaliŽ - Verzoek van de Amerikaanse overheid - Type ondersteuning (2-2287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3280-3281 2-59 p. 3280-3281 (PDF)
Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Subsidies aan Nederlandstalige en Franstalige promotoren (2-2272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3644-3645 2-65 p. 3644-3645 (PDF)
Cannabisgebruik - Verband met depressief gedrag (Onderzoek bij Australische jongeren) (2-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2692-2693 2-51 p. 2692-2693 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Toepassing van de taalwetgeving (Vacante betrekkingen op de website) (2-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3401 2-61 p. 3401 (PDF)
De Post - Raad van bestuur - Regionale managers - Taalpariteit (2-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2185-2186 2-43 p. 2185-2186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2284 2-44 p. 2284 (PDF)
De Post - Taalkaders (2-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2922 2-54 p. 2922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3551-3552 2-63 p. 3551-3552 (PDF)
De aanstelling van de nieuwe brigadecommandant "paracommando" (2-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 18-19 2-206 p. 18-19 (PDF)
De recente aanhouding van illegalen in Zeebrugge (2-1086)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 23-25 2-235 p. 23-25 (PDF)
De recente daden van vandalisme in Voeren (Sportinfrastructuur van SK Moelingen, een Voerense voetbalvereniging) (2-591)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 20-21 2-110 p. 20-21 (PDF)
De reorganisatie van de spoorwegpolitie (2-908)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-188
p. 6-8 2-188 p. 6-8 (PDF)
De stand van zaken in het regularisatiedossier (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen - Afgewezen aanvragen - RepatriŽringen - Hangende dossiers) (2-1200)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 13-14 2-262 p. 13-14 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Buysse, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege
2-100
p. 7 2-100 p. 7 (PDF)
Federale politie - Sproeiwagens en ander rollend materieel - Terbeschikkingstelling aan andere landen (Ordehandhaving - Noord-Ierland) (2-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
Genaturaliseerde vreemdelingen - Tekortkoming aan bepaalde verplichtingen - Ontnemen van de Belgische nationaliteit (2-2517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3715 2-66 p. 3715 (PDF)
Geneesmiddel Zyban - Nevenwerkingen (Geneesmiddel dat dient om rokers van hun verslaving af te helpen) (2-1850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2632-2633 2-50 p. 2632-2633 (PDF)
Het inzetten van Franstalige politieagenten in het Nederlandse taalgebied (Versterking van een politieactie - Inzetten van ťťntaligen voor taken die hen niet in rechtstreeks contact brengen met de bevolking) (2-966)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 26-28 2-273 p. 26-28 (PDF)
Militair domein "Knapen" - Overgieten van brandstofproducten - Aankoop van een machine (Zeebrugge) (2-1375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923-1924 2-39 p. 1923-1924 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2078 2-41 p. 2078 (PDF)
Militaire transportvliegtuigen - Airbus 400 Military - Parachutagecapaciteit (2-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2142 2-42 p. 2142 (PDF)
Militairen - Premies - Pensioenrechten (Paracommando's) (2-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3281 2-59 p. 3281 (PDF)
Militairen op manoeuvres in het buitenland - Uitstappen - Bezoldiging (2-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3281-3282 2-59 p. 3281-3282 (PDF)
NMBS - Station Brugge - Toepassing van de taalwetgeving (Voorbehouden parkeerplaatsen) (2-2396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3389 2-61 p. 3389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3787 2-68 p. 3787 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 50 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van het volledig ontwerp
2-709/3
p. 1-14 2-709/3 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Uitoefening van het gros van de plaatsgebonden bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied door het Vlaams Gewest
2-709/3
p. 15 2-709/3 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Specifiek statuut voor Brussel bestuurd op voet van gelijkheid door Vlamingen en Franstaligen
2-709/3
p. 18-25 2-709/3 p. 18-25 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige overheveling van de landbouw-, tuinbouw- en visserijbevoegdheden naar de deelstaten
2-709/3
p. 33 2-709/3 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Taak van de Belgische Interventie- en Restitutiebureau
2-709/3
p. 34 2-709/3 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/3
p. 34-35 2-709/3 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Benoeming van de provinciegouverneur, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/3
p. 37 2-709/3 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Administratief toezicht op de gemeente Komen-Waasten
2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/3
p. 40 2-709/3 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-709/3
p. 51 2-709/3 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van "het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest" door "het Brussels Hoofdstedelijk Gebied"
2-709/3
p. 57-58 2-709/3 p. 57-58 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ
2-709/3
p. 58-69 2-709/3 p. 58-69 (PDF)
  Amendementen nrs 52, 62 en 72 tot 77 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toezichthoudende bevoegdheid van de gewesten en over de Brusselse gemeenten en de gemeenten van het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 15-16 2-709/3 p. 15-16 (PDF)
  2-709/3
p. 36-37 2-709/3 p. 36-37 (PDF)
  2-709/3
p. 43-51 2-709/3 p. 43-51 (PDF)
  Amendementen nrs 53 en 87 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toekenning van het statuut van provincie aan het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 17 2-709/3 p. 17 (PDF)
  2-709/3
p. 69-73 2-709/3 p. 69-73 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 56 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige onafhankelijkheid van WalloniŽ en Vlaanderen
2-709/3
p. 16-33 2-709/3 p. 16-33 (PDF)
  Amendementen nrs 54 en 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Overdracht van bevoegdheid inzake sociale zekerheid aan de Gemeenschappen
2-709/3
p. 18 2-709/3 p. 18 (PDF)
  2-709/3
p. 25 2-709/3 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/3
p. 35-36 2-709/3 p. 35-36 (PDF)
  Amendementen nrs 61, 65 en 67 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regeling van het taalgebruik in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut
2-709/3
p. 36 2-709/3 p. 36 (PDF)
  2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  2-709/3
p. 39-40 2-709/3 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 66, 79 en 84 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Aanneming van ordonnanties met een meerderheid in elke taalgroep om de belangen van de Brusselse Vlamingen te vrijwaren
2-709/3
p. 39 2-709/3 p. 39 (PDF)
  2-709/3
p. 51-52 2-709/3 p. 51-52 (PDF)
  2-709/3
p. 57 2-709/3 p. 57 (PDF)
  Amendementen nrs 69 tot 71 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-709/3
p. 41-43 2-709/3 p. 41-43 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 83 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Gewaarborgde vertegenwoordiging in Brussel van beide taalgroepen op alle beleidsniveaus
2-709/3
p. 53-56 2-709/3 p. 53-56 (PDF)
  Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/9
p. 1-4 2-709/9 p. 1-4 (PDF)
Operationele eenheden - Bezettingsgraad (2-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3222 2-59 p. 3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3333-3334 2-60 p. 3333-3334 (PDF)
Personen met een diplomatiek statuut - Vrijstelling van het betalen van taksen op benzine (2-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3229 2-59 p. 3229 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3498-3499 2-62 p. 3498-3499 (PDF)
Politiestatuut - Politiek mandaat (Verbod zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat - Nieuw statuut) (2-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2107-2108 2-42 p. 2107-2108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2579-2580 2-49 p. 2579-2580 (PDF)
Proximus - Website - Taalgebruik (2-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966-3967 2-71 p. 3966-3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4023-4024 2-72 p. 4023-4024 (PDF)
Vakantiegeld - Actieve en gepensioneerde militairen (Herstructureringspremie ingesteld bij KB van 1 juli 2002) (2-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3335-3336 2-60 p. 3335-3336 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3241 2-59 p. 3241 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3217-3218 2-59 p. 3217-3218 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3249 2-59 p. 3249 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3258 2-59 p. 3258 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-59
p. 3302 2-59 p. 3302 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3273 2-59 p. 3273 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3280 2-59 p. 3280 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3228 2-59 p. 3228 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231 2-59 p. 3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3550-3551 2-63 p. 3550-3551 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3232 2-59 p. 3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3441-3442 2-61 p. 3441-3442 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3302 2-59 p. 3302 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3305 2-59 p. 3305 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3306 2-59 p. 3306 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3835 2-69 p. 3835 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3831-3832 2-69 p. 3831-3832 (PDF)
Verspreiding van de brochure "Cultureel Programma" - Selectie in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming - Evolutie van 1995 tot 2000 (Gezinshereniging en gezinsvorming) (2-1776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450 2-47 p. 2450 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (2-1400)      
  Voorstel van de heer Buysse
2-1400/1
p. 1-4 2-1400/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak) (2-1352)      
  Amendement nr 1 van de heren Verreycken en Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1352/3
p. 1 2-1352/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-242
p. 52 2-242 p. 52 (PDF)
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve geldboetes (2-2592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3781 2-68 p. 3781 (PDF)
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve geldboetes (2-2593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782 2-68 p. 3782 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendement nr 58 van de heren Verreycken en Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/5
p. 1 2-1250/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 van de nieuwe gemeentewet (Districtsraden kunnen op initiatief van de gemeenteraad worden opgericht) (2-690)      
  Voorstel van de heren Buysse en Creyelman
2-690/1
p. 1-2 2-690/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 16 juni 1808 "concernant le mariage des militaires en activitť de service" (en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet - Toestemming van de minister) (2-1097)      
  Voorstel van de heren Ceder en Buysse en van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-1097/1
p. 1-3 2-1097/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999