Auteurs- en sprekersregister betreffende "du Bus de Warnaffe André" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De arrestatie en de overbrenging naar Rwanda van de politieke tegenstander Déo Mushayidi (Initiatieven van de Belgische regering om de rechten van de oppositiepartijen te doen naleven) (4-1199)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-119
p. 9-11 4-119 p. 9-11 (PDF)
De gezondheid van de Belgische bevolking (Obesitas) (4-1153)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 20-24 4-116 p. 20-24 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot het plan voor de renovatie van het Brussels Conservatorium (4-1490)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-113
p. 30-32 4-113 p. 30-32 (PDF)
De strijd tegen de digitale kloof (Evaluatie van de initiatieven Start2Surf en Internet voor iedereen - Overleg met de gemeenschappen en gewesten) (4-1672)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 79-83 4-119 p. 79-83 (PDF)
De toegang tot logopedische verzorging voor kinderen met spraakstoornissen (Verschil kind ingeschreven in gewoon onderwijs versus kind in bijzonder onderwijs type 8) (4-1524)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 48-50 4-114 p. 48-50 (PDF)
De wetenschappelijke steun aan het federale gezondheidsbeleid (Groot aantal wetenschappelijke verslagen en adviezen opgesteld zonder coördinatie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus - Nood aan centrale gegevensbank) (4-1548)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 61-64 4-115 p. 61-64 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
  de heer André du Bus de Warnaffe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-110
p. 7 4-110 p. 7 (PDF)
Het gebruik van en de verslaving aan geneesmiddelen zoals kalmeermiddelen en slaapmiddelen (4-1499)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-113
p. 56-58 4-113 p. 56-58 (PDF)
Het gebruik van tabak (Zelfde percentage rokers in 2010 als in 1990) (4-1585)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 127-129 4-116 p. 127-129 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen (Voorwaarden inzake inschrijving op de ledenlijst) (4-1761)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
4-1761/2
p. 1-3 4-1761/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 16 4-121 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 135 en 136 van de heer André du Bus de Warnaffe c.s.
4-1409/9
p. 19 4-1409/9 p. 19 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 9-14 4-121 p. 9-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999