Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ceder Jurgen" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Advocatenassociatie - Reclameverbod - Banden met politieke vereniging -Extreem links (2-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-10
p. 403-404 2-10 p. 403-404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2526-2527 2-48 p. 2526-2527 (PDF)
Belgisch leger - Generaals (en admiralen - Aantal - Functie) (2-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1924 2-39 p. 1924 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1993-1996 2-40 p. 1993-1996 (PDF)
Bestrijding van de criminaliteit - Internationale samenwerking (tussen BelgiŽ en Polen) (2-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2614 2-50 p. 2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2813-2814 2-52 p. 2813-2814 (PDF)
Commissie voor regularisatie - Samenstelling (Advokaten) (2-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 715 2-16 p. 715 (PDF)
Contacten van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken met een misdadiger tegen de mensheid, in casu de heer Yerodia Ndombasi (Arrestatiebevel tegen de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken voor aanzetting tot volkerenmoord in Rwanda - Houding t.o.v. de Oostenrijkse regering) (2-311)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 13-15 2-61 p. 13-15 (PDF)
De bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post (2-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 28-30 2-47 p. 28-30 (PDF)
De commerciŽle boycotacties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tegen een milleniumparty georganiseerd door Antwerpse stadsambtenaren (2-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-18
p. 11-12 2-18 p. 11-12 (PDF)
De dagvaarding van het Vlaams Blok door de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (2-393)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 20-21 2-81 p. 20-21 (PDF)
De inmenging van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in een gerechtelijk onderzoek (Proces Gaia - Veehandelaars Anderlecht - Gebruik ter rechtbank van een antwoord van de minister op een parlementaire vraag - Scheiding der machten - Vrijspraak veehandelaars omwille van de "deloyale" houding van Gaia) (2-836)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-175
p. 22-24 2-175 p. 22-24 (PDF)
De overtreding van de privacywet door de vakbonden (Lijsten van uitgesloten leden [Vlaams-Blok sympathisanten]) (2-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 6-7 2-260 p. 6-7 (PDF)
De schorsing van een dienstorder van De Post door de Raad van State (Dienstorder inzake richtlijnen betreffende niet-geadresseerde zendingen die aanzetten tot discriminatie - Verkiezingsdrukwerk) (2-1293)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 20-22 2-279 p. 20-22 (PDF)
De verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams Blok-manifestatie in Antwerpen (2-86)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 20-21 2-24 p. 20-21 (PDF)
De werkgroep "Deelname aan buitenlandse missies" (2-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-9
p. 7-8 2-9 p. 7-8 (PDF)
De zwarte lijst van verantwoordelijke uitgevers opgemaakt door De Post (o.a. Vlaams Blok-parlementsleden - Rol van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) (2-174)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-34
p. 25-27 2-34 p. 25-27 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Gebouw RAC "'t Saske" te Dendermonde - Brandveiligheid (Gebrekkige nooduitgangen) (2-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3397 2-61 p. 3397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3815-3816 2-68 p. 3815-3816 (PDF)
Geldtransporten - Begeleiding door de rijkswacht (2-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 395 2-10 p. 395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 468-469 2-11 p. 468-469 (PDF)
Genocide tegen de in Turkije levende ArmeniŽrs van 1915 - Resolutie van 26 maart 1998 (2-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1282-1283 2-27 p. 1282-1283 (PDF)
Gezamenlijk aanbod - De Post - Wet op de handelspraktijken (2-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 977-978 2-21 p. 977-978 (PDF)
Het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival (Festival in Dour - "Pill testing" - Synthetische drugs - Politiecontrole) (2-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 9-10 2-223 p. 9-10 (PDF)
Het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger inzake minderheden in BelgiŽ - Franstaligen in Vlaanderen (2-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-193
p. 26-27 2-193 p. 26-27 (PDF)
Maatregelen ter bestrijding van grenscriminaliteit - Richtlijnen inzake aanhouding van daders (2-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571 2-13 p. 571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 646 2-14 p. 646 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009-1010 2-22 p. 1009-1010 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1145 2-24 p. 1145 (PDF)
Politieonderzoek - Tussenkomst van een burgemeester (2-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3781 2-68 p. 3781 (PDF)
Raad van Europa - Vergadering in april 2002 - Aanwezigen (Adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant) (2-2122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3066 2-56 p. 3066 (PDF)
Staatsveiligheid - Politieke partijen - Verzamelen van informatie (Open bronnen, informanten, infiltranten, synthesenota's) (2-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2963-2964 2-54 p. 2963-2964 (PDF)
Strafdossier - Inzage - Vereisten (2-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2901-2902 2-53 p. 2901-2902 (PDF)
Verkiezingsdrukwerk - Bedeling door De Post (2-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 976-977 2-21 p. 976-977 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Bespreking
2-47
p. 31-38 2-47 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ (2-198)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-198/4
p. 1 2-198/4 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Stemming over het amendement en stemverklaringen van de heren Monfils, Colla, Mahoux, Geens, Ceder en Vankrunkelsven
2-26
p. 58-60 2-26 p. 58-60 (PDF)
  2-26
p. 68 2-26 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Amendementen nrs 80 en 81 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/5
p. 1-2 2-202/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-17
p. 63-76 2-17 p. 63-76 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Verreycken, Monfils en Ceder en mevrouw Nyssens
2-18
p. 27-31 2-18 p. 27-31 (PDF)
  2-18
p. 46-51 2-18 p. 46-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, gedaan te Vilnius op 3 mei 2002 (2-1522)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
2-279
p. 55-56 2-279 p. 55-56 (PDF)
  2-279
p. 79-80 2-279 p. 79-80 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 206 tot 260 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en de heer Ceder
2-12/20
p. 12-31 2-12/20 p. 12-31 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 40-67 2-168 p. 40-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, de Clippele, Monfils, Vankrunkelsven, Vandenberghe en Mahoux en van mevrouw Nyssens
2-170
p. 41-43 2-170 p. 41-43 (PDF)
  2-170
p. 62 2-170 p. 62 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan organisaties van werknemers en van het overheidspersoneel (2-601)      
  Voorstel van de heren Ceder en Verreycken
2-601/1
p. 1-5 2-601/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling (Rwandese drama - Ondervraging van hofmedewerkers) (2-30)      
  Voorstel van de heren Ceder en Verreycken
2-30/1
p. 1-3 2-30/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 16 juni 1808 "concernant le mariage des militaires en activitť de service" (en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet - Toestemming van de minister) (2-1097)      
  Voorstel van de heren Ceder en Buysse en van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-1097/1
p. 1-3 2-1097/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999