S. 2-30 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling
Jurgen Ceder    Wim Verreycken   

parlementair toezicht
parlementaire monarchie
Koning en Koninklijke familie
bijzondere commissie
commissie ad hoc
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-30/1 2-30/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/9/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/1999   Indiening Doc. 2-30/1 2-30/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd