Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ceder Jurgen" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgacom - Telefonische bereikbaarheid - Gebruik der talen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 783-784 1-16 p. 783-784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1004 1-20 p. 1004 (PDF)
Bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Cuba (Misdaden van het Castro-regime - Rechten van de mens - Schuldvermindering) (1-603)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7010-7014 1-239 p. 7010-7014 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Briefhoofding - Overtreding van de taalwetgeving (1-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3745 1-72 p. 3745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3868-3869 1-74 p. 3868-3869 (PDF)
Congres Vlaams Blok van 7 november 1998 - Verzoekschrift ingediend door de burgemeester van Brussel bij de Raad van State - Procedure tot schorsing van de beslissing van de gouverneur. (1-1487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4734 1-90 p. 4734 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in Zaïre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Post - Benaming van tweetalige gemeenten in interne postdocumenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minsiter van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 135 1-4 p. 135 (PDF)
De Post - Steunactiviteiten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 267-268 1-6 p. 267-268 (PDF)
De Post en het Vlaams Blok (1-587)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-235
p. 6885-6887 1-235 p. 6885-6887 (PDF)
De activiteiten van de militaire inlichtingendienst aan de universiteiten      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8
p. 179-180 1-8 p. 179-180 (PDF)
De crisis in Oost-Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De defederalisering van justitie (1-864)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-182
p. 5331-5332 1-182 p. 5331-5332 (PDF)
De geldtransporten      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken
1-41
p. 957-959 1-41 p. 957-959 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De moordpoging met een bulldozer door een betoger op 28 maart 1997 (Forges de Clabecq)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769 1-102 p. 2769 (PDF)
De resultaten van het recent bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Cuba (VS-embargo en wet-Helms-Burton - Betrekkingen EU-Cuba - Schuldvermindering) (1-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7010-7014 1-239 p. 7010-7014 (PDF)
De samenstelling van de moslimexecutieve (Islamitische fundamentalisten - Staatsveiligheid) (1-1094)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-245
p. 7121-7122 1-245 p. 7121-7122 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van Zaïre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De verspreiding op het Internet van ontoelaatbare boodschappen door een politieman (van het korps van Sint-Joost-ten-Node - Handelingen tegen het Vlaams Blok - Oproep tot anarchie en terrorisme) (1-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-235
p. 6867-6868 1-235 p. 6867-6868 (PDF)
De vervanging van het Hoog Comité van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De wandaden van de Belgische para's en de rol van het Belgisch leger      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-115
p. 3081-3085 1-115 p. 3081-3085 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Grootschalige fraude in de socialistische zuil (Fiscale en sociale fraude en afwending van subsidies - Vzw's uit Gent) (1-489)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel, aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken en aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Verdaging
1-182
p. 5350 1-182 p. 5350 (PDF)
   Bespreking
1-183
p. 5365-5367 1-183 p. 5365-5367 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme) (1-451)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme) (1-837)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen) (1-1328)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten) (1-548)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Het Brusselse Congressenpaleis (Weigering aan het Vlaams Blok om gebruik te maken van zalen)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-21
p. 467-468 1-21 p. 467-468 (PDF)
Het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwé aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Zaïre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het misbruik van de Holocaust (Rwanda en Israël)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29
p. 659 1-29 p. 659 (PDF)
Instituut voor de Nationale Rekeningen - Intrastat-documenten - Kostprijs van een drukfout      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1177 1-24 p. 1177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1242-1243 1-25 p. 1242-1243 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Intrastatsysteem van het Instituut voor de Nationale Rekeningen - Taalkaders bij de Dienst Statistiek Buitenlandse Handel van de Nationale Bank      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1177-1178 1-24 p. 1177-1178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1243 1-25 p. 1243 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwé en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Opschorting van de uitreiking van identiteitskaarten aan in het buitenland verblijvende Belgen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2188 1-44 p. 2188 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Toestand in Zaïre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwé en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 2 van de heren Ceder en Verreycken
1-32/3
p. 1 1-32/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Verreycken en Ceder
1-32/5
p. 2 1-32/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Verreycken en Ceder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-32/7
p. 1 1-32/7 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1245)      
  Voorstel van de heer Ceder
1-1245/1
p. 1-2 1-1245/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen België en Zaïre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind (UNO-Verdrag) (1-791)      
  Amendement nr 1 van de heer Ceder
   Waarborgen van het recht op leven ook voor de geboorte
1-791/2
p. 1 1-791/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Waarborgen van het recht op leven, ook voor de geboorte
1-791/5
p. 1 1-791/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van een amendement
1-220
p. 6390-6394 1-220 p. 6390-6394 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw de Bethune en de heren Hostekint en Ceder en eindstemming
1-222
p. 6438-6439 1-222 p. 6438-6439 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Beraadslaging
1-11
p. 239-244 1-11 p. 239-244 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens      
  Beraadslaging en bespreking van het amendement
1-11
p. 257-260 1-11 p. 257-260 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens (1-126)      
  Amendement nr 2 van de heer Ceder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-126/5
p. 1 1-126/5 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten (1-88)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-88/1
p. 1-12 1-88/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heren Ceder en Hatry en eindstemming
1-59
p. 1444-1446 1-59 p. 1444-1446 (PDF)
Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland (Verkeersongeval) (1-772)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-772/1
p. 1-2 1-772/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Verreycken en Ceder
1-772/2
p. 1 1-772/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-1198/1
p. 1-2 1-1198/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in België conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privé- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Stemverklaring van de heer Ceder en eindstemming
1-216
p. 6307-6308 1-216 p. 6307-6308 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van het Fonds voor ontwikkeling van de inheemse volken in Latijns-Amerika en de Caraïben, gedaan te Madrid op 24 juli 1992      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 454-457 1-20 p. 454-457 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie Bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (1-208)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 457-460 1-20 p. 457-460 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 452-453 1-20 p. 452-453 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 (1-1371)      
  Stemverklaringen van de heren Ceder, Jonckheer, Mahoux, Hostekint en Hatry en eindstemming
1-263
p. 7675-7676 1-263 p. 7675-7676 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1-1236)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-244
p. 7107-7108 1-244 p. 7107-7108 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Ceder en Boutmans en eindstemming
1-245
p. 7133-7134 1-245 p. 7133-7134 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van Gemengde Verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994 (1-233)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-28
p. 621-623 1-28 p. 621-623 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (1-304)      
  Stemverklaring van de heer Ceder en stemming
1-71
p. 1861-1862 1-71 p. 1861-1862 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 58 van de heer Ceder
   Inlichtingen betreffende parlementsleden
1-758/6
p. 9 1-758/6 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 57 van de heer Ceder
1-758/6
p. 6-9 1-758/6 p. 6-9 (PDF)
  Amendement nr 90 van de heer Ceder
1-758/8
p. 6 1-758/8 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 97 van de heer Ceder
1-758/9
p. 3-4 1-758/9 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 98 tot 193 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-758/13
p. 1-4 1-758/13 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Coveliers, Ceder en Boutmans
1-211
p. 6140-6146 1-211 p. 6140-6146 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Bevordering van de werkgelegenheid - Bijzondere machten - Evolutie van de werkloosheid : gewestelijke verschillen - Verlaging van de loonkost - Pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid - Multiculturele samenleving - Opvoedersloon voor de ouder aan de haard
1-64
p. 1586-1587 1-64 p. 1586-1587 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Ceder en Verreycken
1-242
p. 7074-7076 1-242 p. 7074-7076 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten) (1-1381)      
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Erdman
1-270
p. 7827-7831 1-270 p. 7827-7831 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten) (1-1130)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6693-6698 1-230 p. 6693-6698 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Amendementen nrs 51 tot 57 van de heren Ceder en Raes
1-1066/4
p. 15-16 1-1066/4 p. 15-16 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Stemverklaring van de heer Ceder en eindstemming
1-95
p. 2535-2536 1-95 p. 2535-2536 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d' Elzius, de heren Ceder en Loones en de dames Jeanmoye en Lizin en eindstemming
1-172
p. 5095-5096 1-172 p. 5095-5096 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling (Rwandees drama - Ondervraging van medewerkers van het Hof door de Onderzoekscommissie) (1-607)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-607/1
p. 1-3 1-607/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999