Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dua Vera" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
154e boek van het Rekenhof - Controle op de waarborgen verbonden aan de leningen gedekt door het Landbouwinvesteringsfonds      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3596-3598 1-69 p. 3596-3598 (PDF)
Basisonderwijs - Recht op een overheidspensioen voor leerkrachten die tijdens hun loopbaan hun vaste benoeming verliezen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1200-1201 1-24 p. 1200-1201 (PDF)
Bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370 1-8 p. 370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 600 1-12 p. 600 (PDF)
Bestrijding van organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten (Meidoornhagen - Bestrijding van bacterievuur) (1-1270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4309-4310 1-82 p. 4309-4310 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4442-4443 1-84 p. 4442-4443 (PDF)
Bestrijding van organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten - Vergoeding voor het rooien van gewassen (1-1272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4311 1-82 p. 4311 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4445 1-84 p. 4445 (PDF)
Bestrijding van organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten - Uniforme toepassing (1-1273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4311-4312 1-82 p. 4311-4312 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4445-4447 1-84 p. 4445-4447 (PDF)
Bestrijdingsmiddelen onderworpen aan een milieuheffing - Lindaan en dichloorvos      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-46
p. 2328-2329 1-46 p. 2328-2329 (PDF)
Bijzondere wachters bedoeld in art. 61, 62 en 63 Veldwetboek - Controle - Bevoegdheid Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten (1-1024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3843-3844 1-74 p. 3843-3844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4073 1-78 p. 4073 (PDF)
Biotechnologie - Genetisch gemanipuleerde cultuurvariŽteiten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1470-1472 1-30 p. 1470-1472 (PDF)
Controle van sproeimachines - Hulp van de gemeenten (1-1028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3870-3871 1-74 p. 3870-3871 (PDF)
Conventie nr 169 van de ILO en VN-verklaring - Agenda 21 - Inheemse volkeren - Ratificatie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 788 1-16 p. 788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1019-1020 1-20 p. 1019-1020 (PDF)
Crisis in de varkenssector (1-1425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-88
p. 4674-4675 1-88 p. 4674-4675 (PDF)
De aanslag op president Habyarimana op 6 april 1994 (1-858)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-180
p. 5302-5303 1-180 p. 5302-5303 (PDF)
De berekening van de aan de gemeenten toekomende belastingopbrengsten (1-985)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6215-6218 1-213 p. 6215-6218 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel, de opvang van slachtoffers en de houding ten aanzien van de prostitutiewereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2048-2051 1-76 p. 2048-2051 (PDF)
De dolle-koeienziekte (1-669)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-137
p. 3672-3674 1-137 p. 3672-3674 (PDF)
De geplande pensioenhervormingen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-53 COM
p. 432-441 1-53 COM p. 432-441 (PDF)
De steun aan een project van biologische tuinbouw te Kortrijk (1-659)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-135
p. 3636-3637 1-135 p. 3636-3637 (PDF)
Doorgeven, aan de grensstations, van de aard van internationale transporten - Risicotransporten (1-1093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3944 1-76 p. 3944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5063-5064 1-96 p. 5063-5064 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Dua, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Eisen van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Intergouvernementele Conferentie tot herziening van het Verdrag van Maastricht      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 497 1-11 p. 497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 962-964 1-19 p. 962-964 (PDF)
FinanciŽle steun voor een onderzoeksproject inzake het klonen van dieren (runderen) (1-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3869-3870 1-74 p. 3869-3870 (PDF)
Gebruik van slib in de landbouw - Verbod van de Vlaamse regering - Overleg      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2373-2374 1-47 p. 2373-2374 (PDF)
Het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Kinderopvang en bejaardenhulp)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-29
p. 656-657 1-29 p. 656-657 (PDF)
Het invoeren van een sociaal statuut voor prostituees (1-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-236
p. 6902-6905 1-236 p. 6902-6905 (PDF)
Het niet doorstorten van 90 miljard frank fiscale ontvangsten aan de gemeenten (1-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6215-6218 1-213 p. 6215-6218 (PDF)
Het niet verlengen van de BTW-verlaging in de bouwsector (1-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-133
p. 3570-3571 1-133 p. 3570-3571 (PDF)
Het op de markt brengen van genetisch gemanipuleerde soja      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-71
p. 1850-1851 1-71 p. 1850-1851 (PDF)
Het pesticidengebruik      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemeningen
1-56
p. 1337-1340 1-56 p. 1337-1340 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
KB van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen - Advies Raad van State      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1623 1-33 p. 1623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2082 1-42 p. 2082 (PDF)
Kankeronderzoek en kankerregistratie      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Intergratie en Leefmilieu
1-23
p. 502-503 1-23 p. 502-503 (PDF)
LETS ("Local Exchange and Trade Systems")      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1498 1-31 p. 1498 (PDF)
NMBS - Tankstation voor diesellocomotieven te Merelbeke - Afvloeiing van gasoil en lawaaihinder      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 27 1-2 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 226-227 1-5 p. 226-227 (PDF)
Nachtwinkels - Oneerlijke concurrentie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-14
p. 713-714 1-14 p. 713-714 (PDF)
Nachtwinkels - Oneerlijke concurrentie - Festiviteiten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 744-745 1-15 p. 744-745 (PDF)
Nucleaire transporten via de stations Gent-Zeehaven en Merelbeke (1-1094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3944 1-76 p. 3944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5064-5065 1-96 p. 5064-5065 (PDF)
Particuliere abortuscentra      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-17 COM
p. 128-131 1-17 COM p. 128-131 (PDF)
Pesticiden - Kwaliteitscontroles van groenten - Misbruiken      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1594-1595 1-32 p. 1594-1595 (PDF)
Prostitutie in privť-woningen en ontuchthuizen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 58 1-2 p. 58 (PDF)
Sanitel-programma (Gegevens m.b.t. de runder- en varkensteelt)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1626 1-33 p. 1626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1825-1826 1-37 p. 1825-1826 (PDF)
Sociaal telefoontarief in rusthuizen (1-869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3555-3556 1-69 p. 3555-3556 (PDF)
Toekomst van het militair domein van Ursel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2406-2407 1-48 p. 2406-2407 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2761-2762 1-54 p. 2761-2762 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Tropisch hardhout - Import in BelgiŽ in 1997 (1-1079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3941 1-76 p. 3941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4020 1-77 p. 4020 (PDF)
Veeteelt - Illegaal gebruik van rundergroeihormonen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1442-1443 1-30 p. 1442-1443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1534-1535 1-31 p. 1534-1535 (PDF)
Verbod op het gebruik van antibiotica in veevoeders (1-1529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-91
p. 4806-4807 1-91 p. 4806-4807 (PDF)
Vergunning voor het rooien van hagen (1-1271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4310-4311 1-82 p. 4310-4311 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4444 1-84 p. 4444 (PDF)
Veroordeling van BelgiŽ door de Europese Commissie voor het niet-naleven van de communautaire regels inzake openbare aanbestedingen (Kustwaarneming middels luchtfotografie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-40
p. 1977-1978 1-40 p. 1977-1978 (PDF)
Verspreiding via publiciteitsfolders van informatie die risico's inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 255 1-6 p. 255 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3030-3032 1-59 p. 3030-3032 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Amendement nr 1 van de heer Jonckheer en mevrouw Dua
1-611/2
p. 1 1-611/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 1 van de dames Dardenne en Dua
1-32/2
p. 1-2 1-32/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de dames Dardenne en Dua
1-32/4
p. 2 1-32/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de dames Dardenne en Dua
1-32/9
p. 1-2 1-32/9 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van een ecolabel voor hout (Duurzaam bosbeheer - Vernietiging van het tropische regenwoud) (1-518)      
  Voorstel van mevrouw Dua
1-518/1
p. 1-9 1-518/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 24 van de dames Dua en Dardenne
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-297/2
p. 15-16 1-297/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 25 van de dames Dua en Dardenne
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-297/2
p. 16 1-297/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van de dames Dua en Dardenne
   Medische verkiezingen
1-297/2
p. 16-17 1-297/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 25 van de dames Dua en Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-297/4
p. 1-2 1-297/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 31 van de dames Dua en Dardenne
   Tewerkstellingsakkoorden - Deeltijdse arbeid
1-386/3
p. 20 1-386/3 p. 20 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 32 van de dames Dua en Dardenne
   Uitzendarbeid
1-386/3
p. 21 1-386/3 p. 21 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 33 van de dames Dua en Dardenne
   Arbeidsduurvermindering
1-386/3
p. 21 1-386/3 p. 21 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendementen nrs 31 tot 33 van de dames Dua en Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 3-4 1-386/7 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Bevordering van de tewerkstelling - Behoud van het concurrentievermogen - Verlaging van de loonkost - Vermogensbelasting - Evolutie van de werkloosheid - Arbeidsherverdeling - Interimarbeid - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-64
p. 1587-1588 1-64 p. 1587-1588 (PDF)
  1-64
p. 1589 1-64 p. 1589 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 108 van de dames Dardenne en Dua
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-384/2
p. 47-48 1-384/2 p. 47-48 (PDF)
  Amendement nr 110 van de dames Dardenne en Dua
   Remgeld
1-384/2
p. 48 1-384/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 113 van de dames Dardenne en Dua
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 49 1-384/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 107 van de dames Dardenne en Dua
   Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 47 1-384/2 p. 47 (PDF)
  Amendement nr 109 van de dames Dardenne en Dua
   Financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 48 1-384/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 114 van de dames Dardenne en Dua
   Aanvullend pensioen
1-384/2
p. 49 1-384/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 115 van de dames Dardenne en Dua
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-384/2
p. 49 1-384/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 116 van de dames Dardenne en Dua
   Vakantiegeld voor minvermogenden
1-384/2
p. 49-50 1-384/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendement nr 119 van de dames Dardenne en Dua
   Pensioenen : gelijkheid man-vrouw
1-384/2
p. 50-51 1-384/2 p. 50-51 (PDF)
  Amendementen nrs 111 en 112 van de dames Dardenne en Dua
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 48-49 1-384/2 p. 48-49 (PDF)
  Amendementen nrs 117 en 118 van de dames Dardenne en Dua
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 50 1-384/2 p. 50 (PDF)
  Amendementen nrs 107 tot 119 van de dames Dardenne en Dua, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/8
p. 1-6 1-384/8 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen (1-522)      
  Voorstel van de heer Daras en mevrouw Dua
1-522/1
p. 1-9 1-522/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen (1-591)      
  Voorstel van de heer Daras en mevrouw Dua
1-591/1
p. 1-8 1-591/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers (Zorgdagen voor vaders bij geboorte en voor ouders van zieke kinderen - Loopbaanonderbreking voor de verzorging van zieken - Ouderschapsverlof - Onbetaalde dagen om persoonlijke redenen) (1-724)      
  Voorstel van de dames Dua en Dardenne
1-724/1
p. 1-10 1-724/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Wijziging gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek 12 augustus 1982, gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt vekozen, wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (1-959)      
  Voorstel van mevrouw Dua c.s.
1-959/1
p. 1-5 1-959/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Terugzending naar de commissie
1-226
p. 6597-6598 1-226 p. 6597-6598 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen (1-592)      
  Voorstel van de heer Daras en mevrouw Dua
1-592/1
p. 1-4 1-592/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering (1-334)      
  Voorstel van de dames Dardenne en Dua
1-334/1
p. 1-4 1-334/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (1-958)      
  Voorstel van mevrouw Dua
1-958/1
p. 1-7 1-958/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 173, ß1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met betrekking tot de opstelling van een uitrustingsprogramma voor de elektriciteitssector (1-179)      
  Voorstel van de dames Dardenne en Dua
1-179/1
p. 1-2 1-179/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst (Aansprakelijkheid van De Post voor de haar opgedragen diensten) (1-1030)      
  Voorstel van de heer Anciaux en mevrouw Dua
1-1030/1
p. 1-3 1-1030/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer om autowedstrijden te verbieden die volledig of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben (1-250)      
  Voorstel van de heer Boutmans en mevrouw Dua
1-250/1
p. 1-6 1-250/1 p. 1-6 (PDF)
Zelzate - Verontreiniging met kankerverwekkende stoffen in de omgeving van het bedrijf VFT - Conclusies onderzoek melkstalen (1-536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-60
p. 3084 1-60 p. 3084 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999