Voorstellen van Fatma Pehlivan (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1575 Wetsvoorstel tot aanpassing van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie 18/12/2009
S. 4-1661 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 11/2/2010
S. 4-1711 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie 17/3/2010

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003