Voorstellen van Ludwig Vandenhove (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

11 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-392 Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes 9/11/2022
S. 7-421 Resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender 7/2/2023
S. 7-423 Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing 9/2/2023
S. 7-444 Resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld 27/4/2023
S. 7-453 Resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie 24/5/2023
S. 7-465 Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater 21/6/2023
S. 7-481 Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen 5/10/2023
S. 7-482 Resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het «caring museum» 6/10/2023
S. 7-514 Voorstel van resolutie voor een betere signalering van krimpflatie bij daartoe getroffen producten 31/1/2024
S. 7-523 Voorstel van resolutie met het oog op een geďntegreerd beleid tot versterking van het universele recht op voeding en tot bevordering van de toepassing van het model van sociale voedselzekerheid 7/3/2024
S. 7-524 Voorstel van resolutie teneinde de toegang tot fysieke en bemande loketten in openbare diensten van algemeen belang te behouden en uit te breiden 7/3/2024

Legislatuur 2003-2007