Voorstellen van Jacques D'Hooghe (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-912 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de hoofdsteunen betreft, van artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen 27/9/2001
S. 2-956 Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ 21/11/2001
S. 2-966 Voorstel van resolutie betreffende het democratische debat met het oog op de Intergouvernementele Conferentie van 2004 29/11/2001
S. 2-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 16/1/2002
S. 2-1014 Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het beleid ten aanzien van de overheidsondernemingen 16/1/2002
S. 2-1074 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 13/3/2002
S. 2-1075 Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag 13/3/2002
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1113 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 23/4/2002
S. 2-1193 Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo 5/6/2002
S. 2-1209 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiŽle situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden aan bloedverwanten in opgaande lijn 19/6/2002
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1541 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratisch getoetste totstandkoming van de wetgeving 14/3/2003

Legislatuur 1995-1999