Voorstellen van Didier Ramoudt (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-330 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/11/2003
S. 3-331 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 13/11/2003
S. 3-344 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 18/11/2003
S. 3-345 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 18/11/2003
S. 3-348 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/11/2003
S. 3-376 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek 4/12/2003
S. 3-439 Voorstel van resolutie betreffende de verkeerspolitie 6/1/2004
S. 3-452 Voorstel van resolutie tot erkenning van de door het Stalinistische regime georganiseerde hongersnood in Oekra´ne 14/1/2004
S. 3-455 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133, 136, 140 en 141 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/1/2004
S. 3-502 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 5/2/2004
S. 3-583 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 25/3/2004
S. 3-633 Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit 8/4/2004
S. 3-770 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzake snelheidsbegrenzers 22/6/2004

Legislatuur 1999-2003