Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9818

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 29 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Clusterhoofdpijn - Behandeling - Cijfergegevens

chronische ziekte
gezondheidsstatistiek

Chronologie

29/8/2013Verzending vraag
21/11/2013Rappel
6/1/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9818 d.d. 29 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Clusterhoofdpijn wordt beschreven als een extreme vorm van hoofdpijn. Een patiŽnt kan meerdere keren per dag zware aanvallen krijgen die enkele minuten tot meerdere uren kunnen duren. De ziekte is ondraagbaar en heeft dragers al tot zelfmoord gedreven, vandaar ook de bijnaam "suicide headaches"'. De aanvallen kunnen op elk moment van de dag gebeuren. Een Nederlandse neuroloog vertelde aan de pers dat op een schaal van 0 tot 10, de pijn een 10 scoort.

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de geachte minister:

1) Hoeveel mensen lijden er in ons land aan clusterhoofdpijn?

2) Kan u een overzicht geven van het aantal vaststellingen van deze ziekte, en kan u deze cijfers opdelen per jaar voor de laatste vijf jaar?

3) Heeft men kennis over de oorzaak van deze ziekte?

4) Welke behandelingen worden er in BelgiŽ toegepast, en worden deze terugbetaald?

5) Hoeveel mensen zijn in de laatste vijf jaar behandeld voor clusterhoofdpijn? Kan u deze cijfers opdelen per jaar?

6) Kan men genezen van deze ziekte? Zo ja, hoeveel mensen zijn reeds genezen?