Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9313

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Extended-spectrum bŤta-lactamase (ESBL)-bacterie - Richtlijn - Metingen - Besmetting - Preventie

infectieziekte
vlees
gevaren voor de gezondheid
voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
bewustmaking van de burgers
verontreiniging van voedingsmiddelen
antimicrobiŽle resistentie

Chronologie

11/6/2013Verzending vraag
18/9/2013Rappel
12/11/2013Rappel
11/12/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9313 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens experten in de microbiologie is een groot deel van het runds-, kalfs- en kippenvlees in onze supermarkten besmet met de ESBL-bacterie. De bacterie zelf maakt mensen niet ziek, maar maakt ons wel resistent tegen antibiotica. In die optiek kan ze een ernstig gevaar voor de volksgezondheid inhouden. De gevolgen daarvan worden onderschat, niet in het minst door ons eigen Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen, die eerst stelde dat er geen gevaar was, maar daarna werd teruggefloten door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Dergelijke zaken zijn misleidend en de consument heeft recht op de correcte informatie.

Ik heb daarom volgende vragen voor de geachte minister :

1) Zult u een richtlijn uitvaardigen om de consument te waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de ESBL-bacterie?

2) Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaf toe dat er geen metingen gebeuren. Zullen er in de toekomst wel frequent metingen gebeuren?

3) Wat gebeurt er met vlees dat besmet is met de ESBL-bacterie? Hoe komt die besmetting tot stand en kan ze vermeden worden?

4) Welke maatregelen kan de consument zelf nemen?

Antwoord ontvangen op 11 december 2013 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. Op 22 maart 2013 heeft zij op een gelijkaardige vraag met nummer 5-8127 geantwoord.