Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8609

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 26 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Kinderbijslag - Kinderen die niet in BelgiŽ wonen - Overzicht - Controles en fraude - Aanpassing wetgeving

gezinsuitkering
officiŽle statistiek
fraude
Belgen in het buitenland
migrantenkind

Chronologie

26/3/2013Verzending vraag
23/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8609 d.d. 26 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Europese reglementering waarborgt aan de sociaal verzekerde de uitbetaling van gezinsbijslag voor zijn/haar kinderen. Deze reglementering geldt voor sociaal verzekerden die verblijven in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER) en die er een beroepsactiviteit uitoefenen, er een rente genieten, of het statuut van inwonende hebben. Daarnaast heeft BelgiŽ voor de kinderbijslag een aantal bilaterale akkoorden gesloten aangaande de kinderbijslag met een aantal landen buiten de EER. De kinderbijslag ligt in deze gevallen lager dan het Belgische barema en het aantal rechthebbende kinderen is beperkt tot 4.

Het komt er dus op neer dat een vader die in BelgiŽ komt werken en derhalve RSZ betaalt (of betaald heeft) rechten qua kinderbijslag opbouwt voor zijn kinderen die niet in BelgiŽ wonen, die BelgiŽ misschien zelfs nooit gezien hebben en die niet de Belgische of dubbele nationaliteit dragen. Het lijkt mij dan ook niet ondenkbaar dat dit de deur kan openzetten voor een vorm van fraude. Hoe kan men immers het bestaan van deze kinderen garanderen? Voor zover ik weet hebben wij geen instantie die bevoegd is om ter plaatse te controleren of deze kinderen daadwerkelijk bestaan.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoeveel kinderen die niet in BelgiŽ wonen genieten van deze maatregel?

2) Graag had ik de cijfers ontvangen voor 2009, 2010, 2011 en 2012 en dit opgedeeld per land, binnen en buiten de EER.

3) Welke bedragen betalen wij jaarlijks uit aan kinderbijslag voor kinderen die niet in BelgiŽ wonen? Graag had ik de cijfers ontvangen voor 2009, 2010, 2011 en 2012 en dit opgesplitst voor de landen binnen en buiten de EER.

4) Is er reeds fraude vastgesteld? Over welke soorten misbruik gaat het hier? Welke stappen worden ondernomen wanneer men vermoedt dat kinderen niet bestaan?

5) In Nederland ligt een wetsvoorstel klaar om de bilaterale akkoorden aangaande kinderbijslag te schrappen en wat betreft de landen binnen de EER de barema's aan te passen aan de levensduurte van het land. Is er bij ons reeds nagedacht over dergelijke wetswijziging? Wat is uw persoonlijk standpunt hieromtrent?

Antwoord ontvangen op 23 april 2013 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale zaken, gezinnen et personen met een Handicap.