Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8569

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 21 maart 2013

aan de minister van Justitie

Geweld tegen transgenders - Statistieken - Nationaal Veiligheidsplan

seksuele minderheid
officiŽle statistiek
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
geweld
gerechtelijke vervolging

Chronologie

21/3/2013Verzending vraag
10/9/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8569 d.d. 21 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2012 werden een aantal schattingen vrijgegeven over geweld tegen transgenders, en deze cijfers liggen bijzonder hoog. Volgens dit onderzoek zou vier op vijf transgenders in ons land al met transfoob geweld te maken gekregen hebben. Het gaat hierbij om geweld van verschillende aard, waaronder materieel, fysiek, verbaal, seksueel geweld, enz. Vaak verergert de situatie alleen maar als het slachtoffer het lef heeft om de daders te antwoorden of zich te verweren.

Graag had ik de geachte minister omtrent dit thema volgende vragen gesteld:

1) Wordt er voor transfoob geweld een aparte categorisering toegepast bij aangiften en verdere procedures, of valt dit onder het algemenere 'homofoob geweld?'

2) Kunt u mij een overzicht geven van het aantal aangiften van transfoob geweld in de laatste 5 jaar? Is er een stijging waarneembaar?

3) Kunt u mij een overzicht geven van het aantal seponeringen na een klacht over transfoob geweld in de laatste 5 jaar? Wat is de voornaamste reden voor het sepot? Kunt u toelichten?

4) Wat is de procentuele verhouding tussen het aantal aangiften en het aantal sepots in verband met transgender geweld? Hoe evolueert dit cijfer?

5) Kunt u mij een overzicht geven van het aantal veroordelingen voor transfoob geweld in de laatste vijf jaar? Kunt u toelichten?

6) Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan met betrekking tot deze problematiek, meer bepaald de verhoging van : (a) de aangiftebereidheid bij slachtoffers van homofoob geweld? (b) de manifestatie van haat? (c) discriminaties tegen holebi's en transgenders?

Antwoord ontvangen op 10 september 2013 :

1) Noch in de gegevensbank van de Federale Politie, noch in de gegevensbank van het College van procureurs-generaal bestaat er een aparte categorisering voor transfoob geweld. Naar alle waarschijnlijkheid is dit soort geweld onder ofwel homofoob geweld, ofwel de andere soorten discriminaties opgenomen.

2), 3), 4) en 5) Neen, omwille van het antwoord op vraag 1. Aangezien de daden van transfoob geweld niet als dusdanig worden ingevoerd, kan het aantal klachten voor dit motief, en bijgevolg de evolutie van dit aantal en de opvolging van deze klachten, niet worden meegedeeld.

6) Voor elk departement werden de verantwoordelijke personen voor de opvolging van de uitvoering van dit plan aangesteld. Momenteel wordt er een inventaris met de lopende en nog te ontwikkelen acties opgemaakt.