Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6713

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 12 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Internet - Censuur - Impact op ambassades in sommige landen - Openstellen wifi-netwerken van ambassades - Ondersteuning internetvrijheid

internet
censuur
toegang tot de informatie
ambassade
consulaat
democratisering

Chronologie

12/7/2012Verzending vraag
26/3/2013Rappel
5/7/2013Antwoord

Vraag nr. 5-6713 d.d. 12 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland is een interessante discussie ontstaan rond de internetverbindingen van ambassades en consulaten in landen waar internetcensuur heerst. Ik vind dit een verrijkend debat en had graag het standpunt van onze regering gekend over de creatie van open netwerken vanuit onze ambassades in landen waar internetcensuur heerst en dit ter bevordering van de democratie?

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Vallen onze ambassades en consulaten in landen waar internetcensuur wordt toegepast (onder andere China, Iran, Wit-Rusland, Saudi-ArabiŽ), onder die censuur of hebben onze vertegenwoordigers volledige open toegang tot het internet? Kan de minister dat uitvoerig toelichten?

2) Is de minister het met me eens dat de wifi-netwerken op ambassades een bijdrage kunnen leveren aan de vrijheid van mensen in landen waar internet door de overheid wordt gecensureerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke rol kunnen zij vervullen?

3) Is de minister bereid dit idee te bespreken met zijn collegae in internationale samenwerkingsverbanden, zodat in de ambassadewijken van de gecensureerde landen een open netwerk van vrij internet kan ontstaan? Zo neen, waarom niet? Kan de minister dit zeer uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2013 :

  1. Alle Belgische ambassades en consulaten hebben volledig open toegang tot het internet omdat alle toegangen tot het internet via het hoofdkwartier van Buitenlandse Zaken in Brussel verloopt. Op deze wijze wordt voorkomen dat buitenlandse overheden op enige wijze controle of censuur kunnen uitoefenen op dit internetverkeer.

  2. De netwerken die door onze ambassades gebruikt worden dienen eerst en vooral onze eigen communicaties. Als deze ook nog eens dienen voor de liberalisering van de omloop van informatie in de wereld, verheugt dit mij.

  3. Ik bemerk de onderliggende redenering van uw sub-vraag. Ik moet echter uw aandacht trekken op het feit dat in het diplomatiek recht, de ambassades door de autoriteiten van de ontvangende Staten niet als een bron van bedreiging voor hen gezien mogen worden. Als dit het geval zou zijn, zou het makkelijk zijn voor die Staten om het praktische en logistieke leven van de ambassades zo goed als onmogelijk te maken.