Informatieverslag

Over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921

Aangenomen op 19/04/2024

   Lijst informatieverslagen


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 7-225/1 7-225/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 7-225/2 7-225/2 (PDF)
  • Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 7-225/3 7-225/3 (PDF)
  • Hoorzittingen 7-225/4 7-225/4 (PDF)
  • Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 7-225/5 7-225/5 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden  

   Lijst informatieverslagen

Op 23 april 2021 besliste de plenaire vergadering van de Senaat om een informatieverslag op te stellen over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921, wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis.

De wet van 4 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, gewoonlijk de "drugswet" genoemd, is ondertussen 100 jaar oud. Ze is vandaag nog steeds van kracht en blijft het belangrijkste referentiepunt voor het Belgische strafrecht met betrekking tot de aanpak van illegale drugs en het gebruik ervan.

Het gebruik van cannabis in het bijzonder wordt al vrij algemeen ge´nterpreteerd en behandeld op basis van de wet van 1921. Toch blijft het gebruik gestaag toenemen en groeit de handel in cannabis verder.

De Belgische Senaat, die kan bogen op zijn expertise en analyse- en reflectiemiddelen, is de plaats bij uitstek om dit maatschappelijk debat aan te gaan en om de wet van 1921 te evalueren: hoe is ze geŰvolueerd? Biedt ze nog steeds een beschermend en doeltreffend kader, zowel voor de aanpak bij justitie en door de politie, als voor het individueel en collectief menselijk gedrag rond veelvuldig en gediversifieerd druggebruik?

Het gaat hier om een transversale aangelegenheid aangezien alle overheden van ons land hierbij betrokken zijn. Dit onderwerp valt wat veiligheid en preventie betreft rechtstreeks onder het lokale en gewestelijke niveau, bevordering van gezondheid en onderwijs (gelet op het schoolverzuim door drugs) valt onder de gemeenschappen en het beleid met betrekking tot strafvervolging, justitie en gevangenisstraf is federaal.


Suggesties?

Ge´nteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het e-mailadres [email protected]