Informatieverslag

De impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving"

Aangenomen op 29/03/2019

   Lijst informatieverslagen

Lees het verslag (pdf)


Parlementair dossier  

 • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-413/1 6-413/1 (PDF)
 • Hoorzittingen 6-413/4 6-413/4 (PDF)
 • Verslag 6-413/2 6-413/2 (PDF)
 • Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6-413/3 6-413/3 (PDF)

Commissie Institutionele Aangelegenheden  

Rapporteurs:
De dames Katia Segers en Brigitte Grouwels en de heren Christophe Lacroix en Yves Evrard

   Lijst informatieverslagen

Het gebruik van slimme apparaten, artificiële intelligentie en technologieën dringt door in elk aspect van ons dagelijkse leven.

We bedienen de slimme thermostaat van op afstand met onze smartphone. In onze smart cities staan we minder lang voor de nu intelligente verkeerslichten. Speelgoed, huishoudapparatuur, energiemeters, boordcomputers in auto's, seksspeeltjes, wearables en implantaten, maar ook slimme processen in de gezondheidszorg, in onderwijs, arbeid en economie staan in toenemende mate met elkaar in verbinding. De robotisering, het internet of things, big data en artificiële intelligentie veranderen grondig onze manier om te leven.

In dit informatieverslag wordt onderzocht hoe de Federale Staat en de deelstaten kunnen samenwerken om het beleid inzake de slimme samenleving te optimaliseren.


Hoorzittingen

 • De heer Hugues Bersini, professor aan de ULB, co-directeur van het laboratorium IRIDIA (Institut de Recherches Interdisciplinaires et de Développements en Intelligence Artificielle) [ p. 5 ]
 • De heer Yves-Alexandre de Montjoye, researcher MIT Media Lab, Professor assistant Imperial College London [ p. 20 ]
 • De heer Bernard Stiegler, filosoof, directeur van het Institut de recherche et d'innovation (IRI) du Centre Pompidou te Parijs [ p. 25 ]
 • Prof. dr. Mireille Hildebrandt, Research Professor on Interfacing Law and Technology, Vrije Universiteit Brussel, Chair of Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law, Radboud Universiteit Nijmegen [ p. 45 ]
 • De heer Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid / eHealth-platform, lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit [ p. 67 ]
 • Mevrouw Natalie Bertels, Legal researcher, KU Leuven Centre for IT & IP Law (CITIP) - imec [ p. 84 ]
 • Prof. dr. Bart De Moor, gewoon hoogleraar Departement Elektrotechniek (ESAT), Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven, Co-holder of the "CM Health Insurance" endowed chair "Health Care Systems Quality and Accessibility" [ p. 95 ]
 • De heer Robert Tollet, voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven [ p. 111 ]
 • De heer Kris Degroote, adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven [ p. 112 ]
 • De heer Luc Cortebeeck, gewezen voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), lid van de raad van bestuur van de Global Commission on the Future of Work (IAO) [ p. 119 ]
 • De heer Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) [ p. 131 ]
 • De heer Laurent Hublet, Co-Founder & Managing Director à BeCentral [ p. 147 ]
 • De heer Nicolas Roland, onderzoeker in de pedagogische wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles en hoofd van de ploeg "ULB Podcast" [ p. 150 ]
 • De heer Dirk Van Damme, Head of the Innovation and Measuring Progress Division (IMEP), Directorate for Education and Skills, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) [ p. 160 ]
 • De heer Gérard Valenduc, gewezen hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL) en de Université de Namur, geassocieerd onderzoeker aan het Institut syndical européen (ETUI) en bij de leerstoel Werk-Universiteit (UCL) [ p. 168 ]
 • De heer Pierre Larrouturou, economist [ p. 184 ]
 • De heer Koen Pellegrims, managing partner en co-stichter van Flow Pilots [ p. 207 ]
 • De heer James Williams, Philosophy & Ethics of Technology @ University of Oxford [ p. 215 ]
 • Dr. Nathalie Nevejans, docente privaatrecht, experte recht en ethiek inzake robotica en artificiële intelligentie, Faculteit Rechtsgeleerdheid Alexis de Tocqueville, Universiteit van Artois (Frankrijk) [ p. 246 ]
 • De heer Raf Jespers, advocaat [ p. 261 ]
 • Mevrouw Mady Delvaux, lid van het Europees Parlement (Luxemburg), rapporteur namens de Commissie juridische zaken van het verslag van 27 januari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica (2015/2103(INL)) [ p. 277 ]
 • Prof. dr. Bart Preneel, gewoon hoogleraar, Departement Elektrotechniek (ESAT), Onderzoeksgroep Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie (COSIC), Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven [ p. 284 ]
 • Em. prof. dr. Luc Steels, Artificial Intelligence Lab, Vakgroep Computerwetenschappen, Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel [ p. 296 ]
 • Prof. dr. Stéphane Faulkner, Associate Professor in Technologies and Information Systems Engineering at the University of Namur (FUNDP) and Invited Professor with the IAG - Business School of the University of Louvain (UCL) and the Université Saint-Louis - Brussels [ p. 320 ]
 • Prof. dr. Bram Vanderborght, gewoon hoogleraar, Brussels Mens Robot Onderzoekscentrum (BruBotics), Robotics and MultiBody Mechanics Research Group, Vakgroep Toegepaste Mechanica, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (VUB) [ p. 328 ]

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het e-mailadres cominstit@senate.be