Informatieverslag

De samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof

15/06/2018

   Lijst informatieverslagen

Lees het verslag (pdf)


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-357/1 6-357/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-357/2 6-357/2 (PDF)
  • Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 6-357/3 6-357/3 (PDF)
  • Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 6-357/4 6-357/4 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Sabine de Bethune, Cathy Coudyser, Anne Barzin, Hélène Ryckmans, Katia Segers en Olga Zrihen en de heer Jean-Jacques De Gucht

   Lijst informatieverslagen

Illegale kunsthandel is het ideale middel is om geld wit te wassen of illegale opbrengsten te genereren. Het is noodzakelijk om deze handel krachtdadig aan te pakken. Bovendien zijn plundering en diefstal onaanvaardbaar omdat zij het culturele erfgoed bedreigen.

Het transversale karakter van kunstroof en de bescherming van cultuurgoederen als beleidsthema in België is duidelijk. De relevante internationale verdragen zijn gemengde verdragen en moeten dus zowel door het federale niveau als door de deelstaten worden geratificeerd.

Ook voor de musea en de wetenschappelijk-culturele instellingen zijn diverse bevoegdheidsniveaus in het geding. Daarnaast is de opsporing en bestraffing van kunstroof en van illegale handel van cultuurgoederen een federale bevoegdheid, maar vallen het cultureel erfgoed en de bescherming ervan onder de bevoegdheid van de deelstaten.


Hoorzittingen