Informatieverslag

De bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's,
alsook inzake de administratieve vereenvoudiging

19/01/2018

   Lijst informatieverslagen


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-320/1 6-320/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-320/2 6-320/2 (PDF)
  • Aanbevelingen aangenomen door de commissie 6-320/3 6-320/3 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Karin Brouwers en Güler Turan en de heren Andries Gryffroy en Yves Evrard

   Lijst informatieverslagen

Het informatieverslag wil de bekendmaking en de kennis van de maatregelen van de federale overheid en de Gewesten ten gunste van zelfstandige ondernemers en kmo's verbeteren, door te bekijken welke punten door de betrokken overheden in onderling overleg kunnen worden onderzocht. Hierdoor komt ook een administratieve vereenvoudiging tot stand voor de zelfstandige ondernemers en kmo's.

Dit informatieverslag onderzoekt  ook de oplossingen die de overheden al hebben aangereikt en die ze in de toekomst nog kunnen overwegen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en kmo's. Het biedt bovendien een inventaris van de maatregelen voor zelfstandige ondernemers en kmo's. Verschillende aspecten  worden aangesneden, zoals tewerkstellingsmaatregelen of maatregelen voor administratieve vereenvoudiging.


Hoorzittingen