S. 6-320 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging
Jean-Paul Wahl    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Valérie De Bue    Christine Defraigne    Alain Destexhe    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Brigitte Grouwels    Peter Van Rompuy    Steven Vanackere    Sonja Claes    Sabine de Bethune    Karin Brouwers    Johan Verstreken    Ann Brusseel    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Lode Vereeck    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Véronique Jamoulle    Anne Lambelin    Karl-Heinz Lambertz    Philippe Mahoux    Christie Morreale    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Petra De Sutter    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Cécile Thibaut   

steun aan ondernemingen
institutionele samenwerking
zelfstandig beroep
kleine en middelgrote onderneming
informatieverslag
regeringsbeleid
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-320/1 6-320/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 27/4/2017
6-320/2 6-320/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2018
6-320/3 6-320/3 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 15/1/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
10/2/2017   Indiening van het verzoek Doc. 6-320/1 6-320/1 (PDF)
10/2/2017   Inschrijving op agenda Bureau
13/3/2017   Inschrijving op agenda Bureau
28/4/2017   Inschrijving op agenda Bureau
28/4/2017   Inschrijving op agenda
28/4/2017   Algemene bespreking Hand. 6-27 Hand. 6-27 (PDF)
28/4/2017   Stemming (+37/-0/o8)
Stemming NL: (+15/-0/o8) Stemming FR: (+21/-0/o0)
28/4/2017   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
8/5/2017   Opstellen informatieverslag
8/5/2017   Inschrijving op agenda Bureau
8/5/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
19/1/2018   Inschrijving op agenda
19/1/2018   Algemene bespreking
19/1/2018   Stemming (+34/-0/o10)
Stemming NL: (+17/-0/o10) Stemming FR: (+16/-0/o0)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
8/5/2017   Verzending naar commissie
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers, Yves Evrard, Andries Gryffroy, Güler Turan
8/5/2017   Inleidende uiteenzetting door Valérie De Bue
8/5/2017   Bespreking
19/6/2017   Inschrijving op agenda
19/6/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Brigitte Grouwels, Yves Evrard, Andries Gryffroy, Güler Turan
19/6/2017   Hoorzitting met de heer Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder, en de heer Jan De Brabanter, secretaris-generaal BECI
19/6/2017   Hoorzitting met mevrouw Anneleen Bettens, adviseur competentiecentrum werk & sociale zekerheid, VBO
19/6/2017   Hoorzitting met de heer Vincent Thoen, Senior adviseur economie, innovatie en financiering, VOKA
19/6/2017   Hoorzitting met de heer Jonathan Lesceux, adviseur bij de studiedienst, UCM
19/6/2017   Hoorzitting met de heer Johan Bortier, directeur studiedienst, UNIZO
19/6/2017   Gedachtewisseling
20/11/2017   Inschrijving op agenda
20/11/2017   Hoorzitting met de heer Bernard De Potter, Administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
20/11/2017   Hoorzitting met de heer Didier Kinet, Directeur-generaal van de Algemene Directie Beleid kmo's, van de FOD Economie, kmo's, Middenstand en Energie
20/11/2017   Hoorzitting met de heer Geert Rochtus, Directeur diensthoofd Economie (GOB - Brussel Economie en Werkgelegenheid)
20/11/2017   Hoorzitting met mevrouw Annelore Isaac, Directeur bij het Brussels Agentschap Impulse, verantwoordelijk voor informatie, sturing en begeleiding van de ondernemingen
20/11/2017   Hoorzitting met de heer Daniel Collet, Inspecteur-generaal Service Public de Wallonie, Département de la Compétitivité et de l'Innovation
4/12/2017   Inschrijving op agenda
4/12/2017   Bespreking
18/12/2017   Inschrijving op agenda
18/12/2017   Bespreking
18/12/2017   Stemming (+10/-0/o2)
18/12/2017   Aanneming voorstel
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Lezing van het verslag Doc. 6-320/2 6-320/2 (PDF)
15/1/2018   Goedkeuring verslag
Eenparig (13 stemmen)
Doc. 6-320/3 6-320/3 (PDF)
19/1/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Minister, de minister van Werk, de minister van Middenstand, de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Minister-presidenten en de voorzitters v/d parlementen v/d Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 28/4/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/1/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Voorstel aangenomen 8/5/2017, 19/6/2017, 20/11/2017, 4/12/2017, 18/12/2017, 15/1/2018

Kruispuntbank van de wetgeving