Commissies komen samen op maandag 24 april 2023

24/04/2023

Op maandag 24 april 2023 kwam het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen samen om zijn werkzaamheden inzake het informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld, verder af te werken (Senaat nr. 7-245).
De opname van de vergadering van het adviescomité is terug te vinden op YouTube.

Ook de Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden kwam samen om te starten met de bespreking van volgende twee voorstellen van resolutie:

De opname van de vergadering van de commissie is terug te vinden op YouTube.

COSAC, 14 januari 2022

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat