Nieuwe hoorzitting over obstetrisch geweld

4/07/2022

Op maandag 4 juli 2022 vond in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen een nieuwe hoorzitting plaats in het kader van de opmaak van een informatieverslag lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld.

Volgende experten namen het woord:

Meer informatie over het informatieverslag is terug te vinden op de website.