De Senaat bespreekt de impact van de COVID-19-crisis op vrouwen

14/01/2022

Het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen heeft de afgelopen maanden ruime aandacht besteed aan het onderzoek naar de impact van de COVID-19-crisis op vrouwen. Zo besprak het adviescomité op dinsdag 12 oktober 2021 een voorstel van aanbevelingen die werden ingediend volgend op drie hoorzittingen die tussen november 2020 en februari 2021 werden georganiseerd. Het adviescomité heeft dit voorstel goedgekeurd. 

Het Bureau van de Senaat heeft vervolgens beslist om in plenaire vergadering een debat te houden over dit thema van algemeen belang dat binnen de bevoegdheden van de Senaat valt.

Het dossier nr. 7-197 is te raadplegen op de website.

U kan de opname van het debat bekijken op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Copyright : Belga Image