S. 7-197 Dossierfiche                  

De impact van de Covid-19-crisis op vrouwen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

epidemie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
positie van de vrouw
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
sociale ongelijkheid
gelijkheid van beloning
digitale kloof
huisvesting
huiselijk geweld
onderwijs
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-197/1 7-197/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/10/2021
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2020   Indiening
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
9/11/2020   Verzending naar commissie
9/11/2020   Inschrijving op agenda
9/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Ayse Yigit
9/11/2020   Hoorzitting Voorstelling van het verslag en gedachtewisseling met mevrouw Petra Stienen, lid van de Nederlandse delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, eerste ondervoorzitster van de Commissie voor gelijkheid en non-discriminatie v
9/11/2020   Gedachtewisseling
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Hoorzitting - mevrouw Sylvie Lausberg, Voorzitster van het CFFB - Conseil des femmes francophones de Belgique; - mevrouw Isabella Lenarduzzi, Founder and Managing Director van JUMP; - mevrouw Herlindis Moestermans, Stafmedewerkster bij de Vrouwenraad.
1/2/2021   Gedachtewisseling
22/2/2021   Inschrijving op agenda
22/2/2021   Hoorzitting - de heer Christophe Cocu, Directeur generaal, La Ligue des Familles; - mevrouw Christine Mahy, Secretaris generaal van het RWLP - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.
22/2/2021   Gedachtewisseling
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Bespreking
4/10/2021   Inschrijving op agenda
4/10/2021   Bespreking
12/10/2021   Inschrijving op agenda
12/10/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+8/-0/o5)
12/10/2021   Aanneming zonder amendering
12/10/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-197/1 7-197/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 9/11/2020, 1/2/2021, 22/2/2021, 12/7/2021, 4/10/2021, 12/10/2021

Kruispuntbank van de wetgeving