Het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen bespreekt ondermeer het vrouwelijk ondernemerschap en de strijd tegen het partnergeweld

26/06/2020

Op vrijdag 26 juni 2020 heeft het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen een aantal hangende dossiers kunnen afsluiten.

Het verslag over de werkzaamheden die plaatsvonden rond het Jaarverslag 2018 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd goedgekeurd. De voorstelling van het jaarverslag op 16 december 2019 in de Senaat en de daaropvolgende gedachtewisseling vormde een goede basis voor de activiteiten van het adviescomité. Het betrokken wetgevend dossier 7-128 is terug te vinden op de website van de Senaat.

Het voorstel van advies over de resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen, werd unaniem aangenomen. Dit advies zal worden overgemaakt aan de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden die zich zal buigen over de tekst van het voorstel van resolutie zelf. Het wetgevend dossier 7-114 geeft een overzicht van de werkzaamheden tot nu toe.

Het voorstel van resolutie met betrekking tot partnergeweld werd eveneens unaniem aangenomen. Dit voorstel sluit een reeks hoorzittingen af die het adviescomité organiseerde tussen december 2019 en maart 2020. Het aldus aangenomen voorstel zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het wetgevend dossier 7-123 kan worden geraadpleegd op de website van de Senaat.