S. 7-128 Dossierfiche                  

Jaarverslag 2018 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

verslag over de werkzaamheden
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-128/1 7-128/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/6/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2019   Indiening
16/12/2019   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
16/12/2019   Verzending naar commissie
16/12/2019   Inschrijving op agenda
16/12/2019   Aanwijzing rapporteur(s): France Masai, Katia Segers
16/12/2019   Voorstelling van het jaarverslag en gedachtwisselling
- de heer Michel Pasteel, directeur - Mevrouw Liesbt Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
16/12/2019   Gedachtewisseling
15/5/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Uitgesteld
25/5/2020   Inschrijving op agenda
25/5/2020   Uitgesteld
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Goedkeuring verslag
Het verslag van de dames France Masai en Katia Segers is eenparig goedgekeurd.
Doc. 7-128/1 7-128/1 (PDF)
26/6/2020   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 16/12/2019, 26/6/2020

Kruispuntbank van de wetgeving