Piet De Bruyn - N-VA
 
Geboren te Hasselt op 2 april 1968

Licentiaat in de geschiedenis (KULeuven)

Gewezen leraar
Gewezen parlementair medewerker
Gewezen projectcoördinator
Gewezen projectleider

Sinds 2000 : lid van het partijbestuur van de N-VA
2004-2007 : woordvoerder van de N-VA
2007-2009 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2008 : voorzitter van Unadikum vzw
2010-2013 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2011 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2011-2013 en sinds 2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Rotselaar)
Sinds 2013 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 3 januari 2019 : schepen (Rotselaar)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/10/2010-6/2/2013 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
12/10/2010-6/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/10/2010-6/2/2013 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/10/2010-6/2/2013 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
12/10/2010-14/9/2011 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/9/2011-6/2/2013 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
11/10/2011-6/2/2013 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
13/3/2012-6/2/2013 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
14/10/2014-7/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"