Elke Sleurs - N-VA
 
  website: www.elkesleurs.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Gent op 6 februari 1968

Doctor in de genees-, heel-, en verloskunde (VUB)
Specialisatie in de gynaecologie-verloskunde (VUB)

Gynaecoloog (UZ Gent)

2007-2008 : lid van het OCMW (Gent)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2012 : gemeenteraadslid (Gent)
25 mei - 11 oktober 2014 en sinds 2017 : lid van het Vlaams Parlement
3 juli - 11 oktober 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2015 : staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën
2015-2017 : staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, , Wetenschapsbeleid, en belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/10/2011-28/4/2014 Voorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën"
21/11/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
7/2/2013-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
30/9/2013-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
30/9/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
17/7/2014-11/10/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat