Hassan Bousetta - PS
 
Geboren te Hasselt op 13 juli 1970

Doctor in de politieke en sociale wetenschappen (KUB)
Licentiaat in de politieke wetenschap en in het openbaar bestuur (ULg)
Bijzondere licentie ontwikkelingslanden (ULg)
Kandidaat in de politieke wetenschap en in de internationale betrekkingen (ULB)

Lector (ULg)
Gewezen bevoegd vorser (NFWO)

2006-2018 : gemeenteraadslid (Luik)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
12/10/2010-28/4/2014 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat