Els Schelfhout - CD&V
 
Geboren te Sint-Gillis-Waas op 19 mei 1967

Licentiate in de communicatiewetenschappen (VUB)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (VUB)
Doctor in de sociale wetenschappen (VUB)

Gewezen vorser (KUB)
Gewezen docente (KUB)

2003-2007 : voorzitster van het Lokaal Overlegplatform - basisonderwijs (Dendermonde)
2003-2007 : voorzitster van het Lokaal Overlegplatform - secundair onderwijs (Dendermonde)
2004-2007 : voorzitster van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (Dendermonde)
2007-2010 : gecoöpteerd senator


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
17/1/2008-8/10/2009 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
3/11/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
14/12/2009-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
6/1/2010-7/5/2010 Voorzitter Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"