Jean-Paul Procureur - cdH
 
Geboren te Wasmes-Audemez-Briffoeil op 6 februari 1952

Kandidaat in de sociale wetenschappen (ULg)
Licentiaat in de journalistiek (ULB)

Gewezen journalist (RTBF)

2004-2009 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2004-2009 : lid van het Waals Parlement
2006-2018 : gemeenteraadslid (Zinnik)
2007-2009 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2010 : gecoöpteerd senator


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-30/6/2009 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-15/4/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-24/10/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-23/11/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
24/10/2007-15/4/2008 Lid Commissie voor de Justitie
15/4/2008-30/6/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/4/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/4/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
23/4/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
10/7/2008-5/3/2009 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
5/3/2009-30/6/2009 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
15/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
8/12/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
9/2/2010-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen