Bart Tommelein - Open Vld
 
  website: www.tommelein.com (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Oostende op 4 mei 1962

Gegradueerd in de communicatiewetenschappen (Hogeschool voor Bedrijfsopleiding - Gent)

Kaderlid

1989-1990 en sinds 2001 : gemeenteraadslid (Oostende)
2003-2009 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2009 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2007-2012 : voorzitter van de gemeenteraad (Oostende)
2008-2009 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2009 : voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2009-2014 en sinds 1 januari 2019 : lid van het Vlaams Parlement
2009-2013 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2009-2013: voorzitter van de Open Vld-fractie (Senaat)
2013-2014 : eerste schepen (Oostende)
2013-2014 : voorzitter van de Open Vld-fractie (Vlaams Parlement)
2014-2016 : staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
2014-2018 : voorzitter van de gemeenteraad (Oostende)
2016-2018 : minister van Begroting, Financiën en Energie (Vlaamse regering)
Sinds 2 januari 2019 : burgemeester (Oostende)
Sinds 18 juni 2019 : vierde ondervoorzitter van het Vlaams Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 51 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-30/6/2009 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
11/12/2008-15/1/2009 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Kamer
16/9/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
16/9/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
16/9/2009-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
16/9/2009-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
16/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
7/1/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-20/10/2011 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-2/1/2013 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-8/11/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-2/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-2/1/2013 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-2/1/2013 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
28/10/2010-2/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
14/12/2010-2/1/2013 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
24/3/2011-31/3/2011 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
22/6/2011-2/1/2013 Ondervoorzitter Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
14/7/2011-11/10/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/10/2011-2/1/2013 Lid Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat