Mimount Bousakla - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Leuven op 24 mei 1972

Opleiding in de marketing

Gewezen bankbediende
Gewezen columniste

2000-2006 : districtsraadslid (Antwerpen)
2000-2006 : districtsschepen (Antwerpen)
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-10/9/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/1/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/1/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden