Clotilde Nyssens - cdH
 
Eresenator
 
Geboren te Wilrijk op 7 juni 1953

Licentiate in de rechten (UCL en Bologna - Italië)
Certificaat in de hogere en internationale studies (John Hopkins University - Bologna - Italië)

Ereadvocate

1995-2012 : gemeenteraadslid (Schaarbeek)
1999-2003 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

2007- ? : politieraadslid (zone Schaarbeek - Evere - St-Joost-ten-Node)
2007-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopolsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/5/2001 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-16/11/1999 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
16/11/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
14/3/2001-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
17/7/2003-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-22/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
5/2/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer