Chokri Mahassine - SP
 
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Casablanca (Marokko) op 16 maart 1960

Regent (wetenschappen, aardrijkskunde, zedenleer)

Bediende

Sinds 1982 : voorzitter van de Humanistische Jongeren Leopoldsburg
Februari - mei 1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2014 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2001 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2001-2003 : gemeenteraadslid (Leopoldsburg)

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 1999)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
24/2/1999-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
15/7/1999-9/5/2001 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-9/5/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-9/5/2001 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-9/5/2001 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
20/1/2000-9/5/2001 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
21/3/2000-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
14/11/2000-29/3/2001 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)