Karim Van Overmeire - Vlaams Belang
 
Geboren te Gent op 14 oktober 1964

Licentiaat in de rechten (UGent)

Gewezen bestuurssecretaris

1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-1995 : nationaal voorzitter van de Vlaams Bolk-Jongeren
1992-2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Aalst)
Maart - juni 1997 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2010 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2004-2010 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 2013 : schepen (Aalst)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-14/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-24/2/2005 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
14/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"