Hubert Chantraine - PSC
 
Geboren te Lontzen op 17 januari 1945

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UCL)

Gynaecoloog

1995-2004 : lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
Januari - juli 1995 : gemeenteraadslid (Eupen)
1995-1997 : afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1997-1999 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2001- januari 2010 : gemeenteraadslid (Eupen)

Ridder in de Leopoldsorde (11 juni 2004)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-26/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden