Myriam Vanlerberghe - sp.a
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de sp.a-Senaatsfractie
 
Regentes (Nederlands, Engels en zedenleer)

1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-1999 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2009 : voorzitter van de sp.a-fractie (Senaat) (vóór 15 oktober 2001 genoemd : SP-fractie, van juni 2003 tot april 2008 genoemd : sp.a-spirit-fractie en van april 2008 tot december 2008 genoemd : sp.a+Vl.Pro)
1999- ? : lid van de Belgische afvaardiging naar de Noord-Atlantische Vergadering
2001-2012 : gemeenteraadslid (Izegem)
2009-2010 : quaestor van de Senaat
2010-2012 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2012 : provincieraadslid (West-Vlaanderen)
Sinds 2012 : gedeputeerde (West-Vlaanderen)

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 11 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003